Ngày khởi chiếu:
Thể loại:
Đạo diễn:
Diễn viên:
Thời lượng:
Định dạng:
Ngôn ngữ phim:
Đánh giá:

GHOST WIFE: NGƯỜI VỢ MA (C16) XEM LỊCH CHIẾU

YOLO (C16) XEM LỊCH CHIẾU

INSTANT FAMILY: CON NUÔI BẤT ĐẮC DĨ (C13) XEM LỊCH CHIẾU

THE UPSIDE: TRỢ LÝ HẾT Ý (C16) XEM LỊCH CHIẾU

A DOG'S WAY HOME: ĐƯỜNG VỀ NHÀ CỦA CÚN CON (P) XEM LỊCH CHIẾU

AQUAMAN: ĐẾ VƯƠNG ATLANTIS (C13) XEM LỊCH CHIẾU

GLASS: BỘ BA QUÁI NHÂN (C16) XEM LỊCH CHIẾU

HOMESTAY: LINH HỒN TẠM TRÚ (C16) XEM LỊCH CHIẾUNội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10