LỊCH CHIẾU PHIM TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY
TẠI 212 CINEBOX
HIỆN TẠI CHƯA CÓ LỊCH CHIẾU NÀO
CÀ CHỚN ANH ĐỪNG ĐI (C16)
MẸ MA THAN KHÓC LA LLORONA (C18)
THÁNG 5 ĐỂ DÀNH (C16)
THE INTRUDER: KẺ XÂM NHẬP BÍ ẨN (C18)
John Wick: Phần 3 – Chuẩn Bị Chiến Tranh (C16)
ALADDIN (P) (PHỤ ĐỀ)
ALADDIN (P) (LỒNG TIẾNG)
POKÉMON: THÁM TỬ PIKACHU (C13)


Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10