LỊCH CHIẾU PHIM TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY
TẠI 212 CINEBOX
HIỆN TẠI CHƯA CÓ LỊCH CHIẾU NÀO
THẬT TUYỆT VỜI KHI Ở BÊN EM (C16)
KẾ HOẠCH ĐÀO TẨU 3 (C18)
THE LION KING: VUA SƯ TỬ (P) (PHỤ ĐỀ)
ANNABELLE COMES HOME (C18)
THE LION KING: VUA SƯ TỬ (P) (LỒNG TIẾNG)
LỜI NGUYỀN CON ĐẦM BÍCH: ÁC QUỶ TRONG GƯƠNG (C18)
SPIDER-MAN: FAR FROM HOME (C13)


Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10