LỊCH CHIẾU PHIM TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY
TẠI 212 CINEBOX
HIỆN TẠI CHƯA CÓ LỊCH CHIẾU NÀO
INSTANT FAMILY: CON NUÔI BẤT ĐẮC DĨ (C13)
THE UPSIDE: TRỢ LÝ HẾT Ý (C16)
A DOG'S WAY HOME: ĐƯỜNG VỀ NHÀ CỦA CÚN CON (P)
AQUAMAN: ĐẾ VƯƠNG ATLANTIS (C13)
GHOST WIFE: NGƯỜI VỢ MA (C16)
YOLO (C16)
GLASS: BỘ BA QUÁI NHÂN (C16)
HOMESTAY: LINH HỒN TẠM TRÚ (C16)


Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10