LỊCH CHIẾU PHIM TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY
TẠI 212 CINEBOX
HIỆN TẠI CHƯA CÓ LỊCH CHIẾU NÀO
CÀ CHỚN ANH ĐỪNG ĐI (C16)
MẸ MA THAN KHÓC LA LLORONA (C18)
POKÉMON: THÁM TỬ PIKACHU (C13)
THE INTRUDER: KẺ XÂM NHẬP BÍ ẨN (C18)
ALADDIN (P) (LỒNG TIẾNG)
THÁNG 5 ĐỂ DÀNH (C16)
John Wick: Phần 3 – Chuẩn Bị Chiến Tranh (C16)
ALADDIN (P) (PHỤ ĐỀ)


Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10