LỊCH CHIẾU PHIM TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY
TẠI 212 CINEBOX
HIỆN TẠI CHƯA CÓ LỊCH CHIẾU NÀO
HOTEL MUMBAI: THẢM SÁT KINH HOÀNG (C18)
WONDER PARK: CÔNG VIÊN KỲ DIỆU (P)
FRIEND ZONE: YÊU NHẦM BẠN THÂN (C16)
CAPTAIN MARVEL: ĐẠI ÚY MARVEL (C13)
THE GOLEM: CHÚA QUỶ (C18)
US: CHÚNG TA (C18)


Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10