LỊCH CHIẾU PHIM TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY
TẠI 212 CINEBOX
HIỆN TẠI CHƯA CÓ LỊCH CHIẾU NÀO
BIỆT ĐỘI BIG HERO 6 (P) (Lồng Tiếng)
GHOSTS OF WAR: DINH THỰ OAN KHUẤT (C18)
UNHINGED: KẺ CUỒNG SÁT (C18)
CÁ SẤU TỬ THẦN (C16)
BÁN ĐẢO PENINSULA (C18)
ENDLESS: MÃI BÊN EM (C16)

Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10

Cinebox 212 - 212 Lý Chính Thắng, Q.3 - Điện thoại: 083 9 350 610