- Từ ngày 08.03.2017, Cinebox triển khai Thẻ Thành Viên cho tất cả các khách hàng xem phim tại Cinebox với nhiều ưu đãi và quyền lợi hấp dẫn


Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10