LỊCH CHIẾU PHIM TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY
TẠI 212 CINEBOX
HIỆN TẠI CHƯA CÓ LỊCH CHIẾU NÀO
ĐỨA TRẺ BỊ NGUYỀN RỦA (C16)
KHÁCH SẠN TỘI PHẠM (C18)
NGÔI NHÀ QUỶ ÁM (C16)
THẾ GIỚI KHỦNG LONG : VƯƠNG QUỐC SỤP ĐỔ (C13)
GIA ĐÌNH SIÊU NHÂN 2 (P) (LỒNG TIẾNG)

Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10