LỊCH CHIẾU PHIM TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY
TẠI 212 CINEBOX
HIỆN TẠI CHƯA CÓ LỊCH CHIẾU NÀO
SIÊU THÚ CUỒNG NỘ (C16)
LẬT MẶT: BA CHÀNG KHUYẾT (C13)
HẠ CUỐI TÌNH ĐẦU (C13)
GIẢI CỨU CÔNG CHÚA (P) (LỒNG TIẾNG)
ĐỐI ĐẦU (C13)
ĐẶC VỤ BẤT CHẤP (C16)
VÙNG ĐẤT CÂM LẶNG (C16)

Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10