LỊCH CHIẾU PHIM TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY
TẠI 212 CINEBOX
HIỆN TẠI CHƯA CÓ LỊCH CHIẾU NÀO
XÓM TRỌ 3D (C16)
CHIẾC HỘP MA QUÁI (C16)
ĐẠI CHIẾN HÀNH TINH KHỈ (2D)(C16)
NHỮNG KẺ KHÁT TÌNH(C18)
NGƯỜI NHỆN: TRỞ VỀ NHÀ (2D(C13)
ĐÒN QUYẾT ĐỊNH (C18)
KẺ CẮP MẶT TRĂNG 3 (2D)DUB
CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA

Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10