LỊCH CHIẾU PHIM TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY
TẠI 212 CINEBOX
HIỆN TẠI CHƯA CÓ LỊCH CHIẾU NÀO
GEMINI MAN: ĐÀN ÔNG SONG TỬ (C16)
JOKER (C18)
NHÂN DUYÊN: NGƯỜI YÊU TIỀN KIẾP (C16)
THẤT SƠN TÂM LINH (C18)


Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10