LỊCH CHIẾU PHIM TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY
TẠI 212 CINEBOX
HIỆN TẠI CHƯA CÓ LỊCH CHIẾU NÀO
DOCTOR SLEEP (C18)
FROZEN: NỮ HOÀNG BĂNG GIÁ 2 (P) (PHỤ ĐỀ))
FROZEN: NỮ HOÀNG BĂNG GIÁ 2 (P) (LỒNG TIẾNG)
MA GƯƠNG 2 (C18)
HOA HẬU GIANG HỒ (C16)
NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE (C16)
PHÁP SƯ MÙ: AI CHẾT GIƠ TAY (C18)


Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10