Ngày khởi chiếu:
Thể loại:
Đạo diễn:
Diễn viên:
Thời lượng:
Định dạng:
Ngôn ngữ phim:
Đánh giá:

HUNG THẦN ĐẠI DƯƠNG (C16) XEM LỊCH CHIẾU

QUÁI XẾ BABY (C16) XEM LỊCH CHIẾU

KẺ CẮP MẶT TRĂNG 3 (2D)DUB XEM LỊCH CHIẾU

DẠ TIỆC MÁU (C18) XEM LỊCH CHIẾU

KẺ CẮP MẶT TRĂNG 3 (2D)SUB XEM LỊCH CHIẾU

XÁC ƯỚP(2D) (C13) XEM LỊCH CHIẾU

TRANSFORMERS: CHIẾN BINH CUỐI CÙNG (2D) (C13) XEM LỊCH CHIẾU

XÓM TRỌ 3D (C16) XEM LỊCH CHIẾU


Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10