LỊCH CHIẾU PHIM TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY
TẠI 212 CINEBOX
HIỆN TẠI CHƯA CÓ LỊCH CHIẾU NÀO
NHẮM MẮT THẤY MÙA HÈ (P)
LẬT MẶT: BA CHÀNG KHUYẾT (C13)
LEO DA VINCI: TRUY TÌM KHO BÁU (P) (LỒNG TIẾNG)
DEADPOOL 2 (C18)
SOLO : A STAR WARS NGOẠI TRUYỆN (C13)

Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10