LỊCH CHIẾU PHIM TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY
TẠI 212 CINEBOX
HIỆN TẠI CHƯA CÓ LỊCH CHIẾU NÀO
MẸ MA THAN KHÓC LA LLORONA (C18)
THE INTRUDER: KẺ XÂM NHẬP BÍ ẨN (C18)
CÀ CHỚN ANH ĐỪNG ĐI (C16)
POKÉMON: THÁM TỬ PIKACHU (C13)
THÁNG 5 ĐỂ DÀNH (C16)
ALADDIN (P) (LỒNG TIẾNG)
John Wick: Phần 3 – Chuẩn Bị Chiến Tranh (C16)
ALADDIN (P) (PHỤ ĐỀ)


Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10