Ngày khởi chiếu:
Thể loại:
Đạo diễn:
Diễn viên:
Thời lượng:
Định dạng:
Ngôn ngữ phim:
Đánh giá:

FAN CUỒNG XEM LỊCH CHIẾU

ICE AGE: TRỜI SẬP(2D-LT) XEM LỊCH CHIẾU

LIGHTS OUT (16+) XEM LỊCH CHIẾU

TẨU THOÁT NGOẠN MỤC XEM LỊCH CHIẾU

STAR TREK: KHÔNG GIỚI HẠN XEM LỊCH CHIẾU


Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10