Ngày khởi chiếu:
Thể loại:
Đạo diễn:
Diễn viên:
Thời lượng:
Định dạng:
Ngôn ngữ phim:
Đánh giá:

BEN-HUR (16+) XEM LỊCH CHIẾU

SÁT THỦ " THỢ MÁY" (16+) XEM LỊCH CHIẾU

PETE VÀ NGƯỜI BẠN RỒNG XEM LỊCH CHIẾU

TẤM CÁM: CHUYỆN CHƯA KỂ XEM LỊCH CHIẾU

CHUYẾN TÀU SINH TỬ (16+) XEM LỊCH CHIẾU


Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10