LỊCH CHIẾU PHIM TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY
TẠI 212 CINEBOX
HIỆN TẠI CHƯA CÓ LỊCH CHIẾU NÀO
TENET (C16)
THE MAGIC KIDS: XỨ SỞ PHÉP THUẬT (C13)
BLOODLUST LADY: ÁC NỮ (C18)
THE NEW MUTANTS: DỊ NHÂN THẾ HỆ MỚI (C16)

Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10

Cinebox 212 - 212 Lý Chính Thắng, Q.3 - Điện thoại: 083 9 350 610