LỊCH CHIẾU PHIM TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY
TẠI 212 CINEBOX
HIỆN TẠI CHƯA CÓ LỊCH CHIẾU NÀO
ANH EM SIÊU QUẬY
ĐỘI CỨU HỘ BÃI BIỂN (C16)
BIỆT ĐỘI BIỂN XANH
EM CHƯA 18 (C16)
CƯỚP BIỂN CARIBBEAN: SALAZAR BÁO THÙ (C13)
VÚ EM TẬP SỰ (C13)

Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10