Thẻ Button Là Gì? Công Dụng Của Thẻ Button Trong HTML

0
279

Button là gì

Thẻ Nút Là Gì?

Thẻ nút trong HTML được sử dụng để định nghĩa một nút. Khi bạn tạo một trang web yêu cầu người dùng xác nhận, ví dụ như đăng ký hoặc đăng nhập, chúng ta cần một “nút” để xác nhận và gửi thông tin vào cơ sở dữ liệu. Nhãn nút thường được cung cấp kèm với nhãn biểu mẫu.

the-button-trong-html

Dưới đây là một ví dụ:

Đây Là Kết Quả

Bạn có thể thấy chúng ta đã tạo một nút “ok” và sử dụng thuộc tính cảnh báo để hiển thị thông báo “bạn đã nhấp vào nút ok”. Nếu không sử dụng thuộc tính cảnh báo, không có sự kiện nào xảy ra khi nhấp vào nút ok. Bạn cũng có thể sử dụng các thuộc tính khác, như chuyển hướng đến một đường dẫn, ghi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, và nhiều hơn nữa. Thông tin này sẽ được hiển thị khi bạn nhấp vào nút.

Cú Pháp

<button type=’button”>Tên hiển thị của nút</button>

Các Trình Duyệt Hỗ Trợ Thẻ <button>

Tất cả các trình duyệt hiện nay đều hỗ trợ thẻ nút, giúp mọi người tạo ra những sản phẩm và trang web đẹp nhất.

Thuộc Tính Hỗ Trợ Thẻ Nút Trong HTML5

HTML5 hỗ trợ nhiều thuộc tính mới, bao gồm, , , , , , …

Sự Kiện Của Thẻ Nút Trong HTML

Tất cả các thẻ nút đều hỗ trợ thuộc tính sự kiện, giúp mọi người tạo ra các trang web đẹp hơn và ổn định hơn.

Ghi Chú:

Để sử dụng nút bootstrap một cách nhanh chóng, chỉ cần khai báo thư viện bootstrap. Việc này cho phép bạn tạo ra những nút tốt nhất mà không cần mất quá nhiều thời gian để định dạng CSS hay bất kỳ cái gì khác.

Tiếp theo, tôi sẽ sử dụng css bootstrap để trang trí nút một cách đẹp hơn.

Đây Là Kết Quả

Như bạn có thể thấy, chỉ cần gọi thư viện bootstrap, chúng ta có thể sử dụng nhiều kiểu nút khác nhau. Tất cả đều tốt và nhanh chóng.

Cú Pháp

<button type=”button” class=”Tên loại nút trong thư viện”>Tên hiển thị của nút</button>

Kết Luận

Thẻ nút là một phần quan trọng và được sử dụng rộng rãi trong HTML. Nó giúp xác nhận liên kết với người dùng và hiểu họ hơn. Mọi người hãy sử dụng thẻ này một cách hợp lý để xây dựng các trang web hỗ trợ người dùng tốt nhất. Đó là cuộc thảo luận về thẻ nút. Hãy tiếp tục theo dõi tôi trong các bài viết sau về bootstrap và các vấn đề khác về HTML. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào, hãy để lại bình luận phía dưới. Cảm ơn bạn đã đọc…