7 nguyên tắc kế toán cơ bản quan trọng cần nắm

0
55
Các nguyên tắc kế toán

Các nguyên tắc kế toán

Video Các nguyên tắc kế toán

cơ sở tích lũy, nguyên tắc chi phí, nguyên tắc hoạt động liên tục, v.v. chúng là những nguyên tắc kế toán cơ bản mà chúng ta phải hiểu và phân biệt được.

Chúng tôi Cinebox.vn đang đề cập chi tiết đến: 7 nguyên tắc kế toán cơ bản quan trọng cần nắm

Để giúp công ty ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính một cách chuẩn mực và chính xác, các nguyên tắc kế toán cơ bản đã ra đời. Để nắm được những nguyên tắc cơ bản này, hãy cùng tim sen công ty dịch vụ kế toán uy tín tại tphcm theo dõi bài viết dưới đây nhé.

nguyên tắc kế toán là gì?

Không giống như những gì nhiều người nghĩ, nguyên tắc phải được cố định. nhưng các nguyên tắc kế toán này sẽ được cải tiến liên tục; thay đổi và hoàn thiện để đáp ứng sự phát triển chung của nền kinh tế. nguyên tắc kế toán là tất cả các quy định được chuẩn hóa trong các chuẩn mực; các hội nghị được tổ chức; công ty thường xuyên áp dụng nó trong quá trình kế toán và lập báo cáo tài chính. Việc áp dụng các nguyên tắc kế toán này giúp thông tin tài chính do kế toán cung cấp đạt được độ tin cậy nhất định. có nhiều nguyên tắc kế toán khác nhau.

cac nguyen tac ke toan co ban 1 - #7 nguyên tắc kế toán cơ bản quan trọng cần nắm

các nguyên tắc kế toán cơ bản

# 7 Nguyên tắc Kế toán Cơ bản Bạn Nên Biết

Xem Thêm : Cách thêm trang mới trong Word trong 3 bước đơn giản với mọi phiên bản

7 nguyên tắc kế toán cơ bản do luật kế toán ban hành đã giúp ích cho các công ty lớn; Thuận tiện cho việc ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính dựa trên các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Đặc biệt, nó giúp kiểm toán viên dễ dàng đưa ra lời khuyên về báo cáo tài chính phù hợp và đúng đắn; đồng thời giúp người sử dụng hiểu và đánh giá chính xác các thông tin trong báo cáo tài chính.

& gt; & gt; & gt; xem thêm: dịch vụ kế toán thuế trọn gói .

1. cơ sở tích lũy

nội dung của nguyên tắc cơ sở dồn tích quy định các hoạt động kế toán; tài chính của công ty liên quan đến tài sản; nợ phải trả; thu nhập từ các khoản chi phí; nguồn của cải; … mọi thứ phải được ghi chép cẩn thận vào sổ kế toán tại thời điểm phát sinh; nó không dựa trên thu nhập và chi phí theo thời gian thực hoặc tương đương. các báo cáo tài chính khi được lập theo phương pháp dồn tích luôn cho chúng ta thấy tình hình tài chính trong quá khứ; hiện tại và tương lai của công ty đó. Thông qua nguyên tắc này, chúng ta có thể hiểu rằng mọi giao dịch kinh tế của bất kỳ công ty nào đều phải được ghi sổ kế toán tại thời điểm phát sinh giao dịch, không dựa trên thu nhập và chi phí thực tế.

cac nguyen tac ke toan co ban 2 - #7 nguyên tắc kế toán cơ bản quan trọng cần nắm

cơ sở tích lũy

2. nguyên tắc tiếp tục quan tâm

Nội dung của nguyên tắc này yêu cầu báo cáo tài chính phải được lập theo giả định rằng công ty đang hoạt động và sẽ tiếp tục trong tương lai gần. khi các sự kiện khác với các giả định, báo cáo này cần được lập trên cơ sở khác và đưa ra giải thích thỏa đáng về cơ sở mới. Dựa trên nguyên tắc hoạt động liên tục, kế toán không được trích lập nhiều hơn các khoản dự phòng theo đúng nguyên tắc. Khoản tín dụng cho các khoản dự phòng này không được đánh giá cao hơn giá trị của tài sản và thu nhập không được nhỏ hơn số tiền của các khoản phải trả và chi phí. Doanh thu và doanh thu chỉ được ghi nhận khi có khả năng mang lại lợi ích kinh tế. Các khoản chi phí phải được ghi nhận bằng cách chứng minh khả năng phát sinh chi phí.

3. nguyên tắc chi phí lịch sử

tất cả tài sản của công ty phải được ghi nhận theo giá gốc (giá mà công ty phải trả để có được tài sản đó). giá gốc được tính dựa trên số tiền hoặc số tiền tương đương với số tiền đã thanh toán; phải trả hoặc theo giá trị hợp lý của tài sản được đo lường tại thời điểm tài sản được ghi nhận. nếu nguyên giá tài sản thay đổi, kế toán không được tự ý điều chỉnh; trừ khi có quy định khác trong luật kế toán, chuẩn mực kế toán.

4. khái niệm phù hợp

Xem Thêm : Sales là gì ? Tất tần tật các công việc của nhân viên Sales

Nguyên tắc này nhắc nhở người dùng rằng phải có sự phù hợp giữa việc ghi nhận thu nhập và chi phí. Khi trình công nhận ghi nhận doanh thu, một chi phí liên quan sẽ được đưa ra. Chi phí doanh thu bao gồm chi phí kỳ trước hoặc chi phí liên quan đến doanh thu của kỳ đó. Việc ghi nhận các khoản chi phí tương ứng với thu nhập trong kỳ phát sinh sẽ giúp công ty phân tích và tính toán chính xác thu nhập chịu thuế của công ty; đây là căn cứ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước.

cac nguyen tac ke toan co ban 3 - #7 nguyên tắc kế toán cơ bản quan trọng cần nắm

nguyên tắc tuân thủ

5. nguyên tắc mạch lạc

Phải có sự nhất quán trong một kỳ kế toán giữa các chính sách và phương pháp kế toán mà công ty đã chọn để áp dụng. nếu có sự thay đổi trong chính sách hoặc phương pháp kế toán, thì điều đó cần được thêm vào phần thuyết minh của báo cáo giải thích lý do và ảnh hưởng của nó.

6. khái niệm về sự thận trọng

Nguyên tắc thận trọng yêu cầu kế toán phải luôn đưa ra các phán đoán; xem xét và đưa ra các cân nhắc thích đáng đối với việc lập các ước tính kế toán trong những điều kiện nhất định mà không có sự chắc chắn. cẩn thận không trích lập các khoản dự phòng quá lớn; Không nên phóng đại giá trị của tài sản và thu nhập, cũng như không được đánh giá thấp giá trị của các khoản phải trả và chi phí. Chỉ khi chúng ta có bằng chứng chắc chắn về khả năng kinh tế thì doanh thu và doanh thu mới được ghi nhận. Tương tự như việc ghi nhận chi phí, phải có bằng chứng về khả năng phát sinh.

7. khái niệm về tính trọng yếu

tính trọng yếu được thể hiện bằng thực tế là thông tin sẽ phụ thuộc vào quy mô và bản chất của thông tin hoặc sai sót trong một số trường hợp cụ thể. trong trường hợp thông tin thiếu hoặc không chính xác có thể bị làm sai lệch báo cáo tài chính. tính trọng yếu của thông tin phải được phân tích cả về mặt định lượng và chất lượng.

Chúng tôi mong rằng các công ty có thể áp dụng các nguyên tắc kế toán cơ bản trên một cách đúng đắn và hợp lý nhất. điều này nhằm mang lại hiệu quả cao nhất khi tiến hành các hoạt động kinh tế và lập báo cáo tài chính.

Nguồn: https://cinebox.vn
Danh mục: Kinh Doanh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here