Cổng thông tin đăng ký thi DGNL-Đại học Quốc gia Hà Nội

0
119

đánh giá năng lực đại học quốc gia hà nội

đồng ý

(theo hướng dẫn số 25 / hd-kt ngày 19/01/2022 của giám đốc trung tâm luyện thi đại học)

điều 1. thỏa thuận người dùng là thỏa thuận bằng văn bản giữa thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi, người tham gia kỳ thi đánh giá năng lực và hà nội trung tâm luyện thi đại học quốc gia (dhqghn) . Thí sinh nên đọc kỹ Thỏa thuận sử dụng này và lưu ý các quy định về Kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông đại học hiện hành trước khi đăng ký dự thi.

điều 2. Bằng cách đăng ký và làm bài kiểm tra, bạn chấp nhận rằng bạn đã nghiên cứu, hiểu và chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận điều khoản sử dụng. Trong trường hợp người đăng ký dự thi (bố mẹ, người thân, người quen …) thay mặt thí sinh thì cả thí sinh và người đăng ký phải tuân thủ tất cả các điều khoản trong thỏa thuận sử dụng này. Thí sinh không được tạo nhiều tài khoản giả (hoặc tài khoản ảo) để thực hiện các hoạt động phá hoại hệ thống đăng ký dự thi. Tất cả các thao tác trong cổng đăng ký dự thi, quá trình diễn ra kỳ thi đều được máy tính ghi lại. thí sinh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin cá nhân được ghi trong kỳ thi.

điều 3. thông tin cá nhân của thí sinh đăng ký dự thi, kết quả điểm thi cá nhân của từng thí sinh được bảo mật theo quy định về bảo mật thông tin nhân viên.

điều 4. ảnh chân dung 4×6 cm được sử dụng cho mẫu đơn đăng ký dự thi và giấy chứng nhận kết quả kỳ thi. hội đồng thi sẽ xác minh, đối chiếu thông tin đăng ký dự thi để xác minh nhân thân của thí sinh. thí sinh có trách nhiệm thực hiện đúng nội quy phòng chống dịch, nộp lệ phí đầy đủ, đúng thời hạn; phí đã trả không được hoàn lại. trường hợp xác minh nhân thân không phù hợp với yêu cầu đăng ký, nếu không nộp lệ phí sẽ không được dự thi. Nếu thí sinh bị phát hiện gian lận trước, trong và sau khi kết thúc bài thi, kết quả bài thi sẽ bị hủy bỏ. Trung tâm luyện thi đại học không cung cấp các chứng chỉ liên quan đến kết quả thi cho thí sinh trong các trường hợp gian lận. hình ảnh, âm thanh (âm thanh) của thí sinh tại địa điểm thi có thể được ghi lại và lưu trữ nhằm xác minh danh tính thí sinh và bảo vệ an ninh cho kỳ thi.

điều 5. Đề thi / đề kiểm tra đủ tiêu chuẩn là tài sản của trung tâm khảo thí của trường đại học. Thí sinh dự thi có trách nhiệm bảo quản đề thi / đề kiểm tra; không được sao chép một phần hoặc toàn bộ đề thi (bằng văn bản, hình ảnh, âm thanh,…) cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào trong khi kiểm tra và sau khi kiểm tra; Không được phép mang tài liệu / tài sản của trung tâm kiểm tra ra khỏi phòng / khu vực kiểm tra. Thí sinh không được thảo luận, tiết lộ, chia sẻ một phần hoặc toàn bộ hình ảnh, dữ liệu bài thi của mình dưới mọi hình thức trên các phương tiện truyền thông nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội.

điều 6. Thí sinh được phát miễn phí 01 bản sao giấy chứng nhận kết quả thi. Trong trường hợp thí sinh vi phạm nội quy thi và người dùng này đồng ý đến mức phải hủy kết quả thi, trung tâm sát hạch có quyền dừng cấp giấy chứng nhận kết quả thi và từ chối mọi yêu cầu của thí sinh liên quan đến kết quả thi. kết quả kiểm tra.

điều 7. trung tâm khảo thí đại học được phép sử dụng bộ kết quả khảo thí đánh giá vào mục đích nghiên cứu khoa học, phát triển bộ công cụ khảo thí, đo lường, đánh giá và đảm bảo chất lượng; gửi xác nhận kết quả thi của thí sinh đến các đơn vị sử dụng kết quả thi theo yêu cầu của thí sinh hoặc đơn vị được thí sinh ủy quyền tra cứu.

điều 8 . Trung tâm Khảo thí Đại học và cán bộ dự thi không chịu trách nhiệm bảo quản, cất giữ tài sản cá nhân của thí sinh mang đến điểm thi (kể cả những vật dụng không được phép mang vào phòng thi) trong ngày thi. bài kiểm tra.

Mục 9. Tất cả tài liệu, hướng dẫn kiểm tra, phần mềm kiểm tra, đề tham khảo và đề kiểm tra chính thức đều là tài sản của và thuộc bản quyền và sở hữu trí tuệ của Trung tâm Khảo thí đại học ; được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Mọi hành vi sao chép, sử dụng hoặc công bố các tài liệu liên quan và dữ liệu bài thi đều không được phép nếu không được sự đồng ý của trung tâm khảo thí.

điều 10. Tranh cãi nảy sinh giữa thí sinh và trung tâm khảo thí của trường đại học về quyền và nghĩa vụ hoặc những thắc mắc khác trong quá trình đăng ký và tham gia kỳ thi của thí sinh. , và việc sử dụng điểm thi (không bao gồm nội dung vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ) sẽ do hai bên giải quyết theo quy chế thi học sinh giỏi phổ thông của trường đại học, quy chế áp dụng hiện hành và các quy định của Việt Nam. luật.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here