Hàm COUNTIF và cách đếm có điều kiện trong Excel – QuanTriMang.com

0
312
đếm có điều kiện trong excel

đếm có điều kiện trong excel

Video đếm có điều kiện trong excel

Hàm countif là một hàm đếm có điều kiện trong excel. bạn có thể sử dụng hàm countif để đếm các ô trùng lặp, đếm dữ liệu. Dưới đây là thông tin chi tiết hơn về countif, cú pháp của hàm countif và một số ví dụ minh họa để giúp bạn hiểu cách sử dụng hàm excel cơ bản này.

hàm countif dùng để làm gì?

countif là một hàm excel để đếm các ô trong một phạm vi đáp ứng một điều kiện duy nhất. countif có thể được sử dụng để đếm các ô chứa ngày, số và văn bản. tiêu chí được sử dụng trong countif hỗ trợ các toán tử logic (& gt ;, & lt ;, & lt; & gt ;, =) và các ký tự đại diện (*,?) cho các kết quả phù hợp từng phần.

countif nằm trong nhóm 8 hàm trong excel chia các tiêu chí logic thành hai phần (phạm vi + điều kiện). vì vậy cú pháp được sử dụng để xây dựng tiêu chí là khác nhau và countif yêu cầu một dải ô nên bạn không thể sử dụng một mảng.

countif chỉ hỗ trợ một điều kiện duy nhất. nếu bạn cần sử dụng nhiều điều kiện, hãy sử dụng hàm countifs. nếu bạn cần thao tác các giá trị trong đối số dải ô như một phần của kiểm tra lôgic, hãy xem hàm sản phẩm và / hoặc bộ lọc.

cú pháp hàm countif trong excel

Hàm countif trong excel có cú pháp như = countif (phạm vi; tiêu chí) .

trong đó dải ô là vùng đếm dữ liệu bắt buộc. có thể chứa số, mảng hoặc tham chiếu có chứa số. giá trị trống sẽ bị bỏ qua. tiêu chí là điều kiện bắt buộc để đếm các giá trị trong phạm vi, có thể là số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản.

lưu ý với người đọc:

 • hàm countif trả về kết quả sau khi sử dụng điều kiện với các chuỗi dài hơn 255 ký tự.
 • Đối số tiêu chí phải được đặt trong dấu ngoặc kép. không phân biệt chữ hoa chữ thường.
 • Bạn có thể sử dụng dấu chấm hỏi và dấu hoa thị trong các điều kiện tiêu chí, trong đó 1 dấu hỏi là 1 ký tự và 1 dấu hoa thị là 1 chuỗi ký tự. tùy thuộc vào cấu hình trên máy mà dấu phân cách trong hàm là, hoặc; sử dụng.

  • cách sử dụng hàm đếm trong excel
  • cách kết hợp hàm sumif và hàm vlookup trong excel
  • cách tự động hiển thị tên khi nhập mã trong excel
  • ví dụ sử dụng countif

   Chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm countif với bảng dữ liệu sau và các ví dụ tra cứu dữ liệu khác nhau.

   Bảng dữ liệu

   1. tìm số tên hàng xoài trong bảng

   chúng ta có công thức = countif (b2: b8, “xoài”) sau đó nhấn enter để thực thi hàm.

   Tìm giá trị

   kết quả sẽ là 1 giá trị tên xử lý trong bảng dữ liệu.

   Kết quả tìm kiếm

   2. tìm số hàng không phải là chanh trong bảng

   chúng tôi sử dụng điều kiện tên hàng không phải là chanh “& lt; & gt; chanh” và sau đó nhập công thức = countif (b2: b8, “& lt; & gt; chanh ‘ “) . kết quả sẽ là 5 mục không có tên chanh trong bảng dữ liệu.

   Tím giá trị không phải tên Chanh

   3. tìm số lượng mặt hàng với số lượng bán> = 10 kg

   điều khoản sử dụng với nội dung “& gt; = 10” trong cột số lượng bán hàng với công thức hàm = countif (c1: c8, “& gt; = 10”) và nhấn enter.

   Tìm số lượng bán

   kết quả sẽ là 6 mặt hàng với số lượng bán được> = 10 kg.

   Số mặt hàng điều kiện kg bán

   4. tìm kiếm đơn hàng có tên chanh bằng cách sử dụng các ký tự thay thế

   chúng tôi có thể thay thế nó bằng ký tự * để tìm giá trị có công thức = countif (b2: b8, “c *”) và nhấn enter.

   Dùng ký tự * thay thế

   kết quả sẽ như hình dưới đây.

   Kết quả tìm giá trị *

   5. tìm kiếm phần tử có tên khác với ô b2

   tại đây, chúng tôi sẽ tìm thấy các phần tử có tên không phải là chanh trong b2 bằng cách sử dụng & amp; trước tham chiếu ô, với cú pháp hàm = countif (b2: b8, “& lt; & gt;” & amp; b2) . kết quả cũng hiển thị số phần tử chính xác là 5.

   Tìm giá trị khác ô điều kiện

   kết hợp hàm countif với các hàm khác trong excel

   sử dụng hàm sắp xếp kết hợp với hàm đếm

   Hàm rank.eq có thể được sử dụng cùng với hàm countif để dừng việc bỏ qua các số, nhưng nó cũng sẽ bỏ qua các cấp bậc trùng lặp.

   Để hiểu rõ hơn điều này, hãy xem cách rank.eq hoạt động cùng với countif. công thức trông như thế này:

   chạy công thức này sẽ giải quyết được vấn đề bỏ qua số.

   Giải quyết vấn đề bỏ qua số

   Không có sự chồng chéo trong các phạm vi trên. nhưng, james walker và gillian Chiemman, những người được cho là có cùng thứ hạng, giờ lại được xếp hạng khác nhau.

   sau đó sử dụng rank.eq với countif đã giải quyết được một nửa vấn đề, nhưng không tạo ra kết quả mong muốn.

   sử dụng sản phẩm sumproduct với countif

   Để xếp hạng các sinh viên trong danh sách bằng cách gán các thứ hạng giống nhau theo tỷ lệ phần trăm bằng nhau mà không bỏ qua bất kỳ số nào, bạn có thể sử dụng hàm sumproduct với countif.

   xem công thức bên dưới:

   Sử dụng hàm SUMPRODUCT với COUNTIF

   Công thức có vẻ phức tạp, nhưng đó là cách tốt nhất để phân loại các phần tử một cách chính xác. bằng cách này, bạn có thể đạt được kết quả mong muốn, cho phép nhân đôi phạm vi và không bỏ qua các con số.

   Trong khi cung cấp kết quả cho sinh viên của bạn, bạn có thể sử dụng trực tiếp công thức sản phẩm thay thế cho hàm sắp xếp. Để tính điểm không trùng lặp, bạn có thể sử dụng riêng hàm rank.eq hoặc với hàm countif.

   Sử dụng hàm RANK.EQ một mình hoặc với hàm COUNTIF

   thay đổi thứ tự của kết quả cuối cùng

   Trên tab dữ liệu , nhấp vào nhóm sắp xếp & lọc và chọn thứ tự tăng dần để sắp xếp loại.

   Sắp xếp thứ hạng

   so sánh các kết quả theo 3 hàng cạnh nhau để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của từng phương pháp sắp xếp phần tử.

   Trên đây là cách sử dụng hàm countif kèm theo các ví dụ cụ thể để sử dụng hàm và cách kết hợp các ký tự để tìm ra giá trị thỏa mãn điều kiện trong vùng dữ liệu. ghi chú với dấu phân cách, hoặc; Tùy từng máy, nếu báo lỗi tín hiệu bạn cần kiểm tra lại dấu phân cách.

   Hàm countif thường sẽ được sử dụng với các bảng dữ liệu thống kê, yêu cầu đếm số lượng ô chứa các giá trị thỏa mãn một điều kiện nhất định. Cú pháp của hàm countif cũng khá đơn giản, bạn chỉ cần xem qua một lần, xem các ví dụ trên từ quantrimang.com, chắc chắn bạn sẽ biết cách thực hiện.

   chúc bạn thành công!

   xem thêm:

   • cách sử dụng hàm if trung bình trong excel
   • cách sử dụng hàm len trong excel
   • cách sử dụng hàm vlookup trong excel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here