New

Nắm chắc cấu trúc based on trong 5 phút – Step Up English

Based?

Video Based?

người xưa có câu “nói có sách, mách có chứng” ngụ ý khi kết luận bất cứ điều gì cũng cần phải có căn cứ. trong tiếng anh có một cấu trúc để diễn tả căn cứ của một sự vật, sự việc. Đó là cấu trúc based on. cùng intensify tìm hiểu về cấu trúc thú vị này nhé!

1. be based on là gì?

be based on có thể hiểu theo nghĩa đơn giản đó là được dựa vào, được căn cứ vào.

video:

 • all conclusions are based on research.(tất cả các kết luận đều dựa vào nghiên cứu.)
 • the film is based on a true story.(bộ phim được dựa trên một câu chuyện có thật.)
 • this rating is based on each person’s positive attitude.(Đánh giá lần này dựa trên thái độ tích cực của mỗi người.)
 • I use your facial expressions and eyes to make inferences.(tôi căn cứ vào nét mặt và ánh mắt của bạn để suy luận .)
 • He based his experience on the trial.(anh ấy dựa trên kinh nghiệm của mình để phán đoán.)

2. cách dùng based on trong tiếng anh

based on thường được dùng khá phổ biến trong câu bị động hoặc trong thì quá khứ đơn there is thì quá khứ hoàn thành. tuy nhiên chúng cũng được dùng trong các câu chủ động. cùng tìm hiểu cấu trúc based on trong các dạng câu này nào.

Cách dùng cấu trúc based on

cấu trúc based on trong câu chủ động

sb + base on + something

ai đó căn cứ vào điều gì

video:

 • the police rely on evidence to investigate.(cảnh sát căn cứ vào chứng cứ để điều tra.)
 • He became rich in based on your own abilities.(anh ta trở nên giàu có dựa vào năng lực của chính mình.)
 • I find my way home based on my memory. (tôi tìm đường về nhà dựa vào trí nhớ của mình.
 • he makes a decision based entirely on his feelings.(cô ấy đưa ra quyết định hoàn toàn dựa vào tính. )
 • we rely on solidarity to win(chúng tôi dựa vào sự đoàn kết để chiến thắng.

cấu trúc based on trong câu bị động

something + be based on + something

cái gì được căn cứ/ dựa vào /bởi điều gì.

ví dụ :

 • results are based on objective judgement.(kết quả dựa trên nhận định khách quan.)
 • rules are based on fairness .(các quy tắc dựa trên sự công bằng.)
 • my idea is based on a photo of my sister.(Ý tưởng của tôi dựa trên bức tranh của chị gái mình.)
 • the rules of the game are based on competition.(quy tắc của trò chơi được dựa trên sự cạnh tranh.)
 • construction progress should be based on weather.(tiến độ thi công phải dựa vào thời tiết.)

3. phân biệt cấu trúc based on và based on

trong tiếng anh một từ thì có thể có khá nhiều dạng khi được chia theo thì. khi thì thêm “ed”, khi thì thêm”ing”. tuy nhiên với cấu trúc based on mang nghĩa là dựa vào/căn cứ vào , base chỉ tồn tại hai dạng đó là base và based on .không tồn tại dạn nghy.p

Phân biệt cấu trúc based on

có một cụm từ rất thú vị đó là : based on the fact that

cụm từ này có nghĩa là: dựa trên thực tế. cùng tìm hiểu những ví dụ dưới đây để hiểu sâu hơn về cụ từ này nhé.

video:

 • Based on the fact that she is blind, we grant her many rights.(dựa trên thực tế là cô ấy bị mù nên chúng tôi cho cô ấy nhiều quyền lợi.)
 • based on the fact that the flood waters are rising, people need to have solutions quickly. thời.)

 • based on the fact, we have made a decision.(dựa trên thực tế chúng tôi đã đưa ra quyết định này.)
 • this method it is based on the fact that the earth has gravity.(phương pháp này dựa trên thực tế là trái đất có trọng lực.)
 • trust is based on the fact that that I have prepared the content that I will cover.(sự tự tin dựa trên thực tế là tôi đã chuẩn bị nội dung tôi sẽ trình bày.)

trên đây chúng mình đã tổng hợp những cấu trúc based on thường gặp nhất trong tiếng anh. cấu trúc này ngoài việc được sử dụng trong giao tiếp thì còn thường xuyên xuất hiện trong các bài thi tiếng anh. Ể có thể nhớ ược những cấu trúc ngữ pháp các bạn cần kết hợp giữa việ học lý thuyết và thực hành ể Ỻ ạt kết paste chuc bạnt thm thnh tht tht tht tht tht. /p>

nhẬn ĐĂng kÝ tƯ vẤn hỌc tiẾng anh theo phƯƠng phÁp mỚi

comments

comments

Related Articles

Back to top button