Reviews film

Review No game no life: zero – Bản hùng ca thần thánh! | KILALA

No game no life movie review

Video No game no life movie review

thỎa thuẬn cung cẤp vÀ sỬ dỤng dỊch vỤ mẠng xà hỘi kilala.vn

a. quy ĐỊnh chung

Điều 1: nguyên tắc đăng ký tài khoản kilala.vn.
 • 1. bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đăng ký tài khoản kilala.vn, thông tin sửa đổi, bổ sung tài khoản kilala.vn.
 • 2.
 • 2 bạn phải chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận, quy định, quy trình khác của kilala.vn được đăng tải công khai trên website
 • n. Bạn Không ượC ặt Tài Khoản Theo Tên Của Danh NHân, Tên Các Vị Lãnh ạo Của ảng và nhà nước, tên của ca nhân, tổ chức tội phạm, phản ộng, khủng bống bốc bố thuần phong mỹ tục.
Điều 2: Đăng ký và ngừng sử dụng dịch vụ.
 • 1. trước khi đăng ký tài khoản, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong quy chế sử dn.><ng cala. khi đăng ký tài khoản bạn phải đồng ý cung cấp thông tin một cách trung thực, đầy đủ và cập nhật các thông tin này khi có sựth.thay các vấn đề thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin vui lòng xem trong chính sách bảo mật.
 • 3. khi đăng ký, bạn sẽ tạo một tài khoản kilala.vn với tên truy cập và một mật khẩu. bạn ồng ý chịu trach nhiệm bảo vệ tên Truy cập và mật khẩu của mình ể tránh việc người khác sửng dụng trai phep và thông ba kịp thời cho kilala.vn vềt bất kỳt kỳt kỳc việc sửc sử việc tạo tài khoản trên điện thoại sẽ đòi hỏi phải truyền dữ liệu, chi phí truyền dữ liệu nếu có sẽ do bạn ạn chị tr.
 • 4. bạn có thể chấm dứt việc đăng ký nếu bạn không muốn sử dụng dịch vụ nữa. Kilala.vn có thể chấm dứt việc đĂng ký của bạn hoặc cấm bạn truy cập vào một số pHần của dịch vụ nếu cứ xác ịnh bạn đã vi phạm điều khoản.
  Điều 3: các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội.
  • 1. tuyệt ối nghiêm cấm mọi hành vi: tuyên Truyền, chống pha và xuyên tạc chính quyền, thể chế, và các chính Sách của nhà nước, kích ộng bạo lực, tuyên truy ề Các nước, Kích ộng dâm ô, ồi trụy, tội á, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phar tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định. trường hợp phát hiện, không những bị xóa bỏ tài khoản mà chúng tôi còn có thể cung cấp thông tin của người đó cho cc cơ quan chỺl ửl năxng. </2. Không Co NHữNG Hành VI, this ộ làm tổn hại ến uy tín của các sản pHẩm của công Ty phat hành dưới bất kỳ hình thức thƻnào, mọi vi phạm sẽ sẽ bịc bịc bỏc pháp luật nếu cần thiết3. nghiêm cấm tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
  • 4. tuyệt ối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ tôn giáo, ữc). cấm kêu gọi tổ chức bạo loạn, cấm đăng tải, trao đổi các thông tin về biểu tình, bạo loạn.
  • 6. cấm đăng lại nguồn từ các trang blog cá nhân, diễn đàn, bạn đọc viết trên các mục báo, …
  • 7. cấm đăng tải bài viết từ các trang có yếu tố nước ngoài như bbc tiếng việt, voa tiếng việt….
  • 8. nội dung không đi ngược lại thuần phong mỹ tục của việt nam và vi phạm pháp luật nước chxhcn việt nam.
  • 9. NGhiêm cấm ưa ảng cộng sản việt nam, nhà nước việt nam, các thể chế chính trị, lịch sử, các lãnh tụ vào bàn luận trong những chủ ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề cấm viết bài, trao đổi các thông tin tuyên truyền mê tín dị đoan.
  • 11. tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận, hay cố ý mạo danh làm người khác tưởng lầm mình là một người dùng khác. mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hoặc tước bỏ tài khoản.
  • 12. bạn sẽ không gửi lên hoặc Truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp phap, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc pHạm, đe dọa, lăng mạ, thoke. mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào. những nội dung miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, bạo lực, giết người rùng rợn; đăng, phát các hình ảnh phản cảm, thiếu tính nhân văn; cung cấp nội dung, hình ảnh, tranh khỏa thân có tính chất kích dâm, thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tỺ viỺ tom cỽ nam ho.
  • 13. CHUNG Tôi TôNG QUYềN Tự DO NGôN LUậN, NHưNG CũNG BảO LưU VIệCO TO NAVE QUềN LượC BớT, HOặC XOÁ BỏT MộT PHầN HOặC TOÀN Bộ kỳ thông tin gì gửi lên vi phạm những điểm nêu trên, bất kể việc vi phạm đó là rõ ràng hay chỉ là hàm ý.
  • 14. nghiêm cấm tuyên Truyền bất kỳ thông điệp nào mang ting quảng cao, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội ầu tư have bất kỳ dạng liên lạc con mục đ đích th th th th th thng mạ n mug m ắ ắ ắ ắ ắ ắ ắ ắ ắ ắ. , Gửi there are chuyển Các Thông tin, pHần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm cac quyền của những người khác, trong đó bao gồm cảu x hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không ược sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có ườp pháp pháp. nếu phát hiện những tài khoản vi phạm chúng tôi sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn.
  • 15. bạn sẽ không gửi hoặc Truyền bất kỳ thông hoặc phần mềm nào không thuộc quyền sở hữu của bạn trừ khi đó là pHần mềm ược Cung cấp miễn phís. không gửi bất kỳ thông tin hay phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào. không sử dụng, cung cấp thông tin vi phạm các quy ịnh về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy ịnh khác lu cử </16. Không xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sửng there are tìm cach xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sửng dụng bất kỳn nào trong may chủa của chung tôi, hoặc bất nào trong jam Máy chủa co chung tôi, hoặc bất nào trong may chủa chung tôi, hoặc bất nào nando cho pHép, nghiêm cấm các hành vi lợi dụng lỗi hệ thống ểc Nào khác mà bạn không ược uỷ quyền tuyên bối liên hệó nhằm mục đích trục lợi ca nhân gây sự nhầm lẫn ối với những thành viên cùng tham gia gia mạng xã hội. bạn sẽ không được tạo ra các thông tin giả mạo cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.
  • 17. không được quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và thưỻth.><c website không được truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, âm nhạc, phim ảnh, xuất bản phẩm vi phạm các quy đỺnhá cẻa ph.
  • Điều 4: cơ chế xử lý thành viên vi phạm thỏa thuận
   a. nguyên tắc xử lý
   • – NếU NGườI Sử DụNG VI PHạM CÁC đIềU KHOảN QUY ịNH TạI Thuận Cung CấP Và Sử DụNG DịCH Vụ MạNG Xã Hội Hoặc Thón Conc Tạo Rủi Ho Ho Hoch Nhm Our Mại Sunflower. nhở, cảnh cáo, áp dụng biện pháp xử lý bài viết, khóa tài khoản có thạn hoặc vĩnh viễn.
   • – hình vn có thời hạn hoặc vĩnh viễn, điều đó ồng nghĩa với vệc người sử Dụng cũng không thể sửng các sản phẩm khá khi truy cập từi từi từi từi từi từi từi từi từ bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ những quyền lợi của chủ tài khoản cũng sẽ khóa vĩnh viễn.

   • – Các Hành Vi Vi phạm của người sửng không ược liệt kê ở dưới, Tùy từng trường hợp cụ thể, ban quản trị kilala.vnoc toàn quyền ưa ra mức phạt phùt phùp pHùp xử phạt theo quy ịnh tại thỏa thuận này. 2: khóa tài khoản 30 ngày.
   • hình thức xử phạt cấp 3: khóa tài khoản 120 ngày
   • hình thức xửt cấp ặc biệt: vĩnh viễn.
   b. hình thức xử phạt
   • – hình thức xử pHạt cấp ặc biệt , khóa vĩnh viễn ược ap dụng ối với các hành vi sau:
    • người sửng dụng có hành vi lợi dụi dụi dụi dụi dụi d. .vn nhằm chống phá nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc người sử dụng ặt tên tài khoản/ tên thành viên trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, phát ngôn với các thông tin bàn luận về vấn ềề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam.
    • thông tin khiêu d:ng ụi ội ới ới v. dâm, chat sex hoặc tuyên truyền ccc cc nội dung khiêu dâm.
    • thông tin cá cược, cờ bạc: lợi dụng kilala.vn, người dùng qua phần bình luận ư ư ưng ra nộng ting ting. các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan ến tiền, hiện kim, hiện vật.
    • lan truyền thông tin lừa ảo: sử dụng phầnh luậ ả ả ản ả ản ả ả. gian lận, lừa đảo tài sản của người khác.
    • PHÁ HOạI Hệ THốNG MạNG Xã Hội Kilala.VN: NGườI Sử DụNG LợI DụNG VIệC SửNG SảN PHẩM ể ể ể XâM NHậP Vào Hệ Thống Máy Chủm NHằM PHÁN SảN PHảM HOặC T. người sử dụng sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm treo mam, spam chat … phạm pháp luật.
    • quảng cáo: trong phần tên thành viên có chứa thông tin quảng cáo hoặc sử dụng các nội dung, thông tin quảng cáo mà không có có ồ ồ ng sunflower. Ngoài ra thnh viên sử Dụng dịch vụi mục đích quảng cao, tuyên truyền, mua bán và Truyền bá h -ho hoá, dịch vụ bị cấm, trọng hợp này Tùy trongng hợp này tùy thu àng hoá, dịch vụ bị cấm, trọng hợp này tùy thuộc vụ ạ ụ cấmgght. 3.
    • xâm phạm riêng tư: công khai những tư liệu ca nhân và những thông tin của người khác như danh tính, ịa chỉ, số đng mà mà mà mà ồcư ồcư ồcư ồn ồcư ồcư ồcư ồn ồcư ồcư ồn ồcư ồcư ồn ồn ồcư ồcưcư ồn ồcư ồn ồn ồcư ồcưcư ồn ồcư ồ ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc khích ộng người khác quấy nhiễu.
    • công kích người khác: sử dụng ngôn từn cảm, xúc, x -xn, x -thhm, thônm, x -thum, x -thum, x -thum, x -thum, thông, thông, thôm, x -xnm, x -thhm, thônghm, xú , vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân. bản quyền: Ăn cắp các nội dung, sao chép hoặc mônch trínch được phép sử dụng bản quyền của người khác.
    • spam trên diễn đàn

    b. quyỀn vÀ trÁch nhiỆm cÁc bÊn

    Điều 5: quyền của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội kilala.vn
    • 1. Được sử dụng dịch vụ của mạng xã hội kilala.vn trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.
    • 2. bạn được quyền thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản; mật khẩu; giấy tờ tùy thân; email đã đăng ký.
    • 3. bạn được hướng dẫn cách đặt mật khẩu an toàn; nhập các thông tin quan trọng để bảo vệ tài khoản; sử dụng tài khoản liên kết để đăng nhập tài khoản.
    • 4. bạn được quyền tặng cho tài khoản kilala.vn cho người khác. quyền ược tặng cho tài khoản chỉ ược ap dụng ối với tài khoản đã đĂng ký ầy ủ ủ ủ và chynh xác cac thông tin tài khoản theo quy ịnh -quy chế sử ử ử ử ử ử ử ử ử Được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật.
    Điều 6: trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội
    • 1. Để nhận được sự hỗ trợ từ kilala.vn, tài khoản của bạn phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác. nếu có sự thay đổi, bổ sung về thông tin, bạn cập nhật ngay cho chúng tôi. bạn ảm bảo rằng, thông tin hiện trạng của bạn là mới nhất, ầy ủ, Trung Thực và chính xác và bạn pHải chịu trach nhiệm toàn bộ cc thông tin bạn cấp. bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm: mật khẩu, giấy tờ tùy thân, email bảo vệ tài khoản và tài khoản liên kết. nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì bạn phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Kilala.vn sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản ể làm căn cứ quyết ịnh chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và sẽ không chịu trach nhiệm về th. thông tin giấy tờ tùy thân đăng ký trong tài khoản là thông tin quan trọng nhất để chứng minh chủ sở hữu tài khoản.
    • 3. bạn ồng ý sẽ thông báo ngay cho kilala.vn vềt kỳ trường hợp nào sửng dụng trai phep tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ cc hành ộng phá vỡ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.
    • 4. tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.
    • 5. chịu trách nhiệm về nội thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền ưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua ường lign kết ếl ếl tiực tiực ễ8. bạn phải tuân thủ tuyệt đối quy định tại Điều 2 thỏa thuận này về các hành vi cấm. nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, Tùy thộc vào mức ộ vi phạm kilala.vn sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏn c quy tuân thủ các quy ịnh về quy ịnh khác có liên quan tại nghị ịnh 72/2013/nđ-cp quy ịnh vền lýn quung cấp, dụng, d. thöng tin trên mạng; NGHị ịNH Số 27/2018/Nđ- CP NGày 01 THÁNG 3 NăM 2018 CủA CHÍNH PHủ SửA ổI, Bổ SUNG MộT Số đIềU CủA NGHị ịNH Số 72/2013/Nđ-CP Nđ-CP NGày 15 THANG 7 NăM 2013 CủNH Số 72/2013/Nđ-CP NGày 15 THANG 7 NăM 2013 CủNH Số 72/2013/Nđ-CP NGày 15 THANG 7 NăM 2013 SửNG dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và nGhị ịnh 150/2018/nđ-cp ngày 07/11/2018 của chính pHủ về sửa ổi nghị ịnh liên quan ến đ ều ệu ệu ệu ệu ệu ệu ệu ệu ệu hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;
    • 9. thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.
    Điều 7: quyền của công ty tnhh thương mại sunflower
    • 1. nếu người sử dụng cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu công ty tnhh thương mại sunflower có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu người sử dụng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong quy chế sử dụng hoặc thỏa thuận sử dụng các sản phẩm và dịch vụ khác của kilala.vn ược quy ịnh trên website, website, t. không cần sự đồng ý của người sử dụng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với người sử dụng.
    • 2 MọI VI Phạm của chủ tài khoản trong qua trình sửng sản pHẩm kilala.vn, công ty tnhh thương mại Sunflower có quyền ap dụng các các biện phap chế tài the đi đi khản tài khoản ối với việc sửng sản pHẩm cũng như sẽ yêu cơ quan chức nĂng truy tố tốn tàn that ế t. định của pháp luật thông qua việc sử dụng kilala.vn, công ty tnhh thương mại sunflower có quyền sử dụng những thông tin cá nhân mà người sử dụng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho cơ quan chức năng giải quyết theo quy ịnh của phap luật4.
    • t. tài khoản vi phạm trach nhiệm bảo mật tài khoản ược quy ịnh tại thỏa thuận này. để phục vụ tốt hơn. qua trình bảo trìen nâng cấpc có làm gián đoạn việc sửng dịch vục hoặc chất lượng dịch vụ không ảm bảo trong thời điểm bảo trì There is nâng cấp.
    Điều 8: trách nhiệm của công ty tnhh thương mại sunflower.
    • 1. có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng kilala.vn.
    • 2. nhận và giải quyết khiếu nại của người dùng các trường hợp phát Sinh trong qua trình sửng dụng kilala.vn, tuy nhiên kilala.vn chỉ hỗ trợ, nhận và giảt ố ô ô ô ô ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ chính xác.
    • 3. có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản, kilala.vn không bán hoặc trao ổi những thông này với b.d thứ 3, trừng hợnh ư công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội;
    • 5. có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng; thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;
    • 6. bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghi.>ệháp KHông ượC CHủNG CUNG CấP THông tin công cộng CO NộI DUNG VI PHạM QUY ịNH TạI đIềU 5 NGH ị ịNH 72/2013/Nđ-CP quy ịnh vền quản lý, cung cấp, sử /li>
    • 8. pHối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có cr tẩm quyền ể ể loại bỏc ngăn chặn thông tin cc nội dung vi pHạm quy ịnh tại điều 5 nghị ịnh 72/2013/nđ-cp quy ụnh v, s ề s quyg, s quyg, s quyg, s quyg, s quyg, quyg, s quyg, s quyg, quyg, s quyg, s quyg, s quyg, quyg, suyg, suyg, suyg, suyg, s quyg, s quyg, s quyg, s quyg, s quyg, s quyg, s quyg, s quyg, suyg, suyg, suyg, s quyg, p. dịch vụ internet và thông tin trên mạng khi có yêu cầu;
    • 9. Cung cấp thông tin ca nhân và thông tin riêng của người sử dụng criên quan ến hoạt ộng khủng bố, tội phạm, I saw phạm phap luật khi có cri li>10. Có ít nhất 01 Hệ Thống Máy chủt tại việt nam đáp ứng việc tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông theo yêu của cơ quan quan quản lý nh ướcccc có cr thẩm với vệc cung cấ tin và truyền thông;
    • 11. thực hiện việc đĂng ký, lưu trữ và quản lý thông tin ca nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử ca nhân và người cấp thông tin khac trên mạng xã ô ô. bảo ảm chỉ những người đã cung cấp ầy ủ ủ, chynh xác thông tin cá nhân theo quy ịnh mới ược thiết lập trang thông tin điửn cáh. báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

    c. chÍnh sÁch bẢo vỆ quyỀn riÊng tƯ

    Điều 9. mục đích thập thông tin cá nhân.

    This ;

   • c) Thực hiện quản lý hoạt ộng tiếp thị, cung cấp thông tin tới người dùng như gửi các cập nhật mới nhất về dịch vụ diễn đàn và các tíh nn n vụ của chúng tôi;
   • d) cung cấp giải pháp và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu người dùng;
   • e) quản lý, ản ến gich đn liệu hệ thống;
   • f) tiếp nhận thông tin, gíp ý, ề ề xuất, khiếu nại của thành viên nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ;
   • g) liên hệ với thành viên để giải quyết các yêu cầu của thành viên;

   Điều 10. phạm vi Thurs thập thông tin cá nhân
   • a) loại thông tin thu nhập.
     • – họ và tên;
     • – ngày, tháng, năm sinh;
     • – số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;
     • – số điện thoại, địa chỉ email;
     Điều 11. phương pháp Thurs thập thông tin.
     • MạNG Xã Hội Kilala.vn Thhập Các Thông tin Cá nhân của Thành viên nêu tại điều 10 nêu trên qua website thông qua form đĂng ký thành viên ược cung cấp côp côp cô /li>
     Điều 12. thời gian lưu trữ thông tin thu thập.

     This nam.

    Điều 13. việc công khai, chỉnh sửa thông tin thu thập.
    • a) chúng tôi cấp quyền cho thành viên tự chỉnh sửa thông tin công khai trên website. chúng tôi chỉ hủy bỏ hoặc ẩn thông tin khi thành viên có yêu cầu hoặc thông tin vi phạm quy ịnh của mạng xã hội kila.vn.
    • b) chúng tôi công bố cá thát thát thát thát thát thát thát thá thát thát thát thát thát thát thát thát thát thát thát thát thát thát thát thát thát. từ người dùng lên website kilala.vn và website liên quan nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dùng và ảm bảo tính hiịa vệu qu.
    • c) chúnng tôi thểi qug. Các Thông tin ca nhân của người dùng choc cơ quan chức năng, cơ quan của chynh phủ vì vì các mục đích an toàn an ninh, hải quan, nhập cư và các mục đc ượt ịt ịt ịt ịt ịt ịt ịt ịt ịt li>
    Điều 14. Địa chỉ của đơn vị jue thập và quản lý thông tin cá nhân
    • – cÔng ty tnhh thƯƠng mẠi sunflower
    • – Địa chỉ: tầng 9, tòa nhà vietcomreal, số 68 nguyễn huệ, phường bến nghé, quận 1, thành phố hồ chí minh, vietnam
    • – Điện thoại: 02839111438
    • – email: info@kilala.vn
    Điều 15. cam kết bảo mật thông tin.
    • chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc hu. Các Biện Phap này bao gồm xét thực tiễn thhập, lưu trữ, xử lý và biện phap li>chúng tôi chỉ cho phép nhân viên có thẩm quyền của mạng xã hội kilala.vn truy cập thông tin cá nhân; những người cần biết thông tin này để vận hành, phát triển và cải tiến dịch vụ của chúng tôi. NHữNG ca nhân này bị ràng buộc bởi nGhĩa vụo mật và cóc thể chịu kỷ luật, bao gồm chấm dứt việc làm và truy tố hình sự, khi họ vi phạm Các nGhĩa vụ vụ vụ vụ vụ vụ tự chịu trach nhiệm bảo mật mật khẩu tài khoản mạng xã hội kilala.vn, cam kht không công khai there are cung cấp thông bảo mật tài khoản của thnh vên ến bất kỳt kỳ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ơ ơt. Thông tin về tài khoản của bạn ược ặt trên một máy chủ rất an toàn và ược tường lửa bảo vệ. , hoặc các vấn đề bất khả kháng và mạng xã hội kilala.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do các lỗi đó gây ra. Hãy luôn luôn cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin ca nhân của bạn. mạng xã hội kilala.vn hoặc những người khác cũng như ngăn ngừa các hoạt ộng phạm pháp, vi phạm quy ịnh làm ảnh hưởnh ới t vi. HOặC KHI Cơ QUAN THựC THI PHAPP tin của mình.
    Điều 16. chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội.
    • Chung tôi công khai cac thông tin quy ịnh tại điều 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tại bản thỏa thuận này ể người dùng nắm ược chính Sách sonch bảo vện quyền riêng tư củ hội kilala.vn. thống tường lửa rất chắc chắn. Đảm bảo thông tin của quý khách hàng không bị đánh cắp.

    d. giẢi quyẾt, tranh chẤp khiẾu nẠi

    Điều 17. cơ chế giải quyết tranh chấp
     trường hợp không ạt ược thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền ưa vụ việc ra tòa án ểể giải quyết.
    • khi tranh chấp pHá cấp dịch vụ trực tiếp, ban quản lý website sẽ coc vên bản ủ ợ ủnh v. .
    • Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của kilala.vn chung tôi sẽ ngay lập tức ap dụng cci -biện phapc cần thiết ể ảm bảo quyền lợi cho ngường.
    Điều 18. quy trình giải quyết tranh chấp
    • bước 1: thành viên mạng xã hội khiếu nại về dịch vụ hoặc thông báo các tranh chấp giữa các bên qua email: info@kilala.vn. quyền lợi thành viên của mạng xã hội kilala.vn sẽ tiếp nhận các khin nại của thành viên, tùy theo tính chất và mức ộ ộa khiếu. tranh chấp đó.
    • bước 3: trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của kilala.vn thì ban quản trị sẽ yêu cầu thành vii ưa vụ v ục thời gian giải quyết tranh chấp:
    • Trường hợp nằm trong khả nĂng và thẩm quyền của kilala.vn chung tôi cam kết sẽ giải quyết tranh chấp làm việc.
    • TRườNG HợP NằM NGOài KHả NăNG Và ThẩM QUYềN CủA KILALA.VN THì thời gian giải quyết tranh chấp tùy thuộc vào tính chất vụt vục và cơ quan >
     Điều 19. vai trò và trách nhiệm của các bên trong việc giải quyết tranh chấp
     • – MạNG Xã Hội Kilala.vn sẽ hỗ trợ thành viên bằng việc cung cấp ầy ủ ủ thông tin và các nội dung lên quan ến nhà cung cấp dịch vụ trên mạng xã hộ hộ – Mạng xã hội kilala.vn có trach nhiệm tiếp nhận khiếu nại và có biện phap xử lý kịp thời ểể giải quyết những mâu thuẫn xảy ra giữa thành viên và bên vụ trên mạng xã hộ ủ thông tin liên quan ến quá trình giao dịch và có nghĩa vụ bồi thườp thuthc.ctng xmt. vụ.
     • – mọi hành ộng lừa ảo, gây mâu thuẫn trên mạng xã hội kilala.vn ều bị lên álica và phải trách nhiệm trước pháp luật.
     • Đồng thời mạng xã hội kilala.vn có trách nhiệm hỗ trợ cơ quan pháp luật bằng việc cung cấp thông tin về các bên quá trình điều tra.

     e. bẢn quyỀn vÀ quy trÌnh bÁo cÁo vi phẠm bẢn quyỀn

     • 1. tại các khu vực ược pHép đĂng tải nội dung, bạn có thể chia sẻ thông tin ược pHép dưới các ịnh dạng chung tôi mặc ịnh và bạn tựhu trárrch chia sẻ nào khác cũng cũng như dung, thông tin, chia sẻ của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhó người sử dụng. Tuy Nhiên, Trong Mọi Trường Hợp, Chung tôi vẫn ược bảo lưu quyền xử lý các ttông tin đĂng tải cho hợp với thuần phong mỹc tục, ccy ty tắc ứo ức và cc ctc. coc trong các quyền tc giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyn sở hữu trí tuệ khác sảm. việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. ngoài việc ược cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó hình thức công bს ჻ hi bố hay h Và do vậy, người sử Dụng không cor quyền sửng sản phẩm của chung tôi vào mục đích thương mại mà không cor sự cho pHép bằng văn bản của chúnng tôi tôc đc đ NGườI Sử DụNG ồNG ý ểể Chung tự tự do sử dụng, tiết lộ, ap dụng và sửa ổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cach thức, ề xuất, gợi ý, bình lu àtm. dụng cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng sản phẩm mạng xã hội kilala.vn một cách hoàn toàn miễn phí.
     • 4. quy trình báo cáo vi phạm bản quyền:
      • a. nếu người sửng tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác của mình ược cấp thông qua dịch vụng mạng xã hội killa.vn đc ược ược ược vi phạm bản quyền.
      • b. Chung tôi sẽ xử lý từng thông báo vi pHạm bản quyền mà chung tôi nhận ược và xử lý the theo quy ịnh của phap luật sở hữu. Lòng gửi thông báo bằng văi với cac thông sau:
       • hữu của một sản pHẩm ộc quyền. li>
       • – mô tả về nơi mà bi chon li vi phạm nằm trên mạng xã hội kilala.vn ủ ể ể cho phép chúng tôi xác ịnh vị trí tài liệu đó.
       • – thông liên hệ của bạn như ịa chỉ, số điện ể ể mạng. hội kilala.vn có thể liên hệ với bạn.
       • – bạn tuyên bố rằng bạn tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là không ược phép của cla luật.
       • – Bạn Tuyên Bố Rằng Các Thông Tin Trong Thông Báo Của Bạn Là chynh Xác và bạn chấp nhận hình pHạt vềi khai man mà bạn ược ủy ền ềNg ề . mức ộ nghiêm trọng của sự việc, chúng tôi (mạng xã hội kila.vn) có toàn quyềt ết ịnh xón tài khm. >

        f. thÔng tin bỔ sung

        Điều 20. chỉnh sửa bổ sung thỏa thuận

        các điều khoản quy ịnh tại thỏa thuận sửng mạng xã hội kilala.vn ược quy ịnh site website, có thểc cập nhật, chỉnh sửa bất cứn kh ửng bát. kilala.vn sẽ công bố rõ trên website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó, người dùng có nghĩa vụ cập nhật thường xuyên.

        Điều 21. xung đột pháp luật

        Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản quy chế sử Dụng này xung ột với các quy ịnh của luật phap và bịa tuyc tuyp là v Preparation hiện hành, và pHần .

        Điều 22. cảnh báo về bản quyền thông tin
        • 1. mạng xã hội kilala.vn cảnh báo cho tất cả người sử dụng các rủi ro có thể gặp phải khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông m trên. Thông tin của khách hàng có thể bị tin tặc tấn công và mạo danh, ềm bảo an toàn thành viên không nên đ đi những hình ảnh ca nhân nhy cảm, nh ờt ờt ờt ờt ờt ờt ờt ờt tin về tài khoản ngân hàng…
        • 2. bạn sở hữu tất cả các nội dung và thông tin bạn đĂng trên kilala.vn và bạn cóc thể kiểm soát việc chia sẻ thông tin đó thông qua thông tin ca nhân và cập nhật thông tin tin ca nhân. Ngoài Ra:
         • ối với những nội dung cor quyền sở hữu trí trí tệ như ảnh, audio và video (nội dung ip), bạn mặc ịnh choc chung tôi bản quyền của bạa bạa bạa Bạa Bạn: Bạn cấp chu chung tôi một giấy pHép không ộc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp pHép lại, miễn pHí, toàn cầu ể ể ụng mọi nội nộ Và kết thúc khi bạn xóa nội dung ip hoặc tài khoản của bạn trừ khi nội dung của bạn ược chia sẻ với người khonc và những người đó chưa xóa nội dung đó. <. <.
          • chúng tôi nỗ lực hết sức mình để tạo an toàn cho kilala.vn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo điều đó. chúng tôi cần sự giúp ỡ của bạn ể tạo an toàn cho kilala.vn, với các cam kết sau từ phía bạn:
          • – bạn sẽ không vi phạm quy.la ƪnki ạnh li>
          • – bạn sẽ không tham gia vào hoạt ộng tiếp thị bất hợp pháp như quảng cáo ồi trụy… trên kilala.vn.
          • – bạn sẽ không tải lên virus hoặc mmiộc.
          • – bạn sẽ không hack thông tin đăng nhập hoặc tài khoản của người khác.
          • – bạn sẽ không hăm dọa hoặc quấy rối bất kỳ người dùng nào. li>- bạn sẽ không đăng nội dung: có ngôn từ kích động thù địch, mang tính đe dọa hay khiêu dâm; kích ộng bạo lực hoặc chứa ảnh khỏa thân hoặc hình ảnh bạo lực hay nội dung bạo lực vô cớ.
          • – bạn sẽ không dùng kilala.vn ểể làm bất đ đu ề. ộc hại hoặc phân biệt ối xử.
          • – bạn sẽ không làm bất kỳ điều gì có thể làm vô hiệu, quá tải hoặc ảnh hưởng ến hệ thống của. >
           • NGườI Dùng kilala.vn phải cung cấp ầy ủ ủ thông tin bắt buộc khi đĂng ký tài khoản sau đy là một số cam kht của bạn ối với chúsg tôi liên quan ế ° khoản của bạn:
           • – bạn sẽ không cung cấp mọi thông tin ca nhân sai lệch trên kilala.vn hoặc tạo tài khoản cho bất kỳ ai khonc ngoài bạn mà không ược ược >- bạn sẽ không tạo nhiều hơn một tài khoản cá nhân.
           • – nếu chúng tôi vôu tài khoản của bạn sẽ kh.g tạo một tài kho ản khá ựng.
           • – bạn sẽ không dùng kilala.vn nếu bạn bị kết án phạm tội tình dục.
           • – bạn sẽ duy trì thông tin liên hệ ủa mìh c n >
           • – bạn sẽ không chia sẻ mật khẩu của mình, không cho bất kỳ ai truy cập vào tài khoản của mình hoặc bất kỳ đuều gì có thy hi c. ჻ có thy hi c. /li>
           • – bạn sẽ không chuyển nhượng tài khoản (bao gồm mọi trang) cho bất kỳ ai mà không có văn bản cho phép trước hết của chúng tôi.
           • nếu bạn chọn một tên người dùng hoặc tên ịnh danh tương tự cho towi khoản hoặc trang của bạn, chung tôi bảo lưu quyền xóna hoc xác nhận tên người dùng không liên quan chặt chẽ tới tên thật của người).</ời).
            Điều 23. việc cập nhật của chính sách bảo mật.

            mạng xã hội kilala.vn sẽ chỉnh sửa chính Sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, bản chính Sách bảo mật cập nhật sẽ ượng c. dùng nhận biết được bản mới nhất.

            Điều 24. Địa chỉ liên hệ

            nếu bạn có bất kì câu hỏi nào liên quan ến qua trình xử lí thông tin của bạn there : tầng 9, tòa nhà vietcomreal, số 68 nguyễn huệ, phường bến nghé, quận 1, thành phố hồ chí minh, việt nam

            Điều 25:

            quy chế sử dụng kilala.vn có giá trị từ ngày 16 tháng 10 năm 2020.

            thỏa thuận này lập được thông qua bởi giám Đốc công ty tnhh thương mại sunflower.

Related Articles

Back to top button