Khoa học cơ bản là gì – Reference.vn

0
216
Khoa học cơ bản là gì

Khoa học cơ bản là gì

Video Khoa học cơ bản là gì

khoa học cơ bản là gì? Khoa học cơ bản, đôi khi được gọi là khoa học “cứng”, cung cấp sự hiểu biết cơ bản về các hiện tượng tự nhiên và các quá trình biến đổi tài nguyên thiên nhiên.

Khoa học cơ bản chủ yếu đề cập đến khoa học vật lý, hóa học, sinh học và toán học và các ngành phụ của chúng. nó hơi phức tạp đối với các ngành phụ, như hóa học tính toán hoặc khoa học vật liệu tính toán, vì chúng thường giao tiếp với các ngành kỹ thuật như kỹ thuật máy tính, máy tính khoa học, v.v. Ý tưởng chính đằng sau một cái gì đó được dán nhãn khoa học cơ bản là việc nghiên cứu khoa học cơ bản dẫn đến sự hiểu biết tốt hơn về các hiện tượng tự nhiên. tìm kiếm “kiến thức và khám phá sự thật” để cho phép hiểu một hiện tượng đã tồn tại.

ví dụ: thực vật học dạy bạn cách thực vật phát triển, cách thực vật tổng hợp thức ăn, tại sao lá của chúng có màu xanh, v.v. vật lý học dạy bạn tại sao mọi thứ rơi xuống, ánh sáng làm gì, v.v. Toán học dạy bạn những con số là gì và chúng được đánh giá như thế nào, những phương trình là gì và chúng được giải như thế nào.

Hầu hết các nghiên cứu liên quan đến khoa học cơ bản không tìm kiếm ứng dụng có thể thu được lợi ích từ nó. tìm kiếm kiến ​​thức. Việc áp dụng kiến ​​thức đó là một sản phẩm phụ thường không được xem xét chủ yếu trong các nghiên cứu / nghiên cứu liên quan đến khoa học cơ bản.

Có thể lập luận rằng về mặt kiến ​​thức, khi khoa học máy tính hoặc bất kỳ ngành kỹ thuật nào được nghiên cứu hoặc giảng dạy, chúng ta đang tiếp thu kiến ​​thức. vâng, ngoại trừ việc kiến ​​thức này không mô tả các hiện tượng tự nhiên mà bạn sẽ quan sát được trong tự nhiên, không phải do con người tạo ra. Mặt khác, kỹ thuật là việc áp dụng kiến ​​thức thu được để giải quyết một vấn đề. Tất nhiên, trong lĩnh vực kỹ thuật cũng có nhiều lĩnh vực lý thuyết hơn (ví dụ, thuật toán trong khoa học máy tính) và thực tế hơn (ví dụ, thiết kế mạch tích hợp). nhưng tất cả đều cung cấp thông tin về những thứ mà con người đã tạo ra: ô tô, máy bay, máy tính, vv … sự tiến bộ của công nghệ hiện đại không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào những khám phá của khoa học cơ bản. các khía cạnh “lý thuyết” của nhiều ngành kỹ thuật rất mạnh mẽ.

Ngày nay, cũng có những lĩnh vực nghiên cứu nằm ở giao điểm của khoa học cơ bản và kỹ thuật. một ví dụ rất điển hình là bác sĩ chuyên khoa ung thư cố gắng hiểu bệnh ung thư từ quan điểm kỹ thuật hơn là chỉ khoa học y tế (ủng hộ khoa học cơ bản) và quan điểm sinh học.

Đây là một câu trả lời ngắn vì câu hỏi này khá thú vị và có nhiều khía cạnh. Tôi hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here