Liên Hệ

Cinebox 212 Lý Chính Thắng

Hotline: (08) 39 350 610

Điện Thoại: 028 6264 9911

Địa chỉ: 212 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Danh mục: Rạp chiếu phim ở Hồ Chí Minh

Website: https://cinebox.vn/