Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp, gián tiếp theo TT 133 và 200

0
25
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Video Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp và gián tiếp theo thông tư 133/2016 / tt-btc và báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp và gián tiếp mẫu 200/2014 / tt-btc, bao gồm phiên bản word và excel, hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ tuyên bố.

1. Ví dụ về báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 133:

Chúng tôi Cinebox.vn đang đề cập chi tiết đến: Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp, gián tiếp theo TT 133 và 200

2. Ví dụ về báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200:

đơn vị báo cáo: ……………….

địa chỉ: …………………… ..

mẫu b 03 – dn

(ban hành theo thông tư 200/2014 / tt-btc

Ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(bằng phương pháp trực tiếp) (*)

năm ……

đơn vị đo: ………..

mục tiêu

tường thuật

năm nay

năm ngoái

1

2

3

4

5

i. dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

1. thu nhập từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và thu nhập khác

01

2. thanh toán cho các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ

02

3. thanh toán cho nhân viên

03

4. thanh toán lãi suất

04

5. nộp thuế doanh nghiệp

05

6. thu nhập khác từ hoạt động kinh doanh

Xem Thêm : Thủ tục công chứng sơ yếu lý lịch? Ở đâu và cần mang theo gì?

06

7. các khoản tiền khác được chi cho các hoạt động kinh doanh

07

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

20

ii. dòng tiền từ hoạt động đầu tư

1. tiền chi để mua, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác

21

2. Sản phẩm của việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác

22

3. tiền chi cho các khoản vay, mua công cụ nợ từ các đơn vị khác

23

4. thu hồi các khoản cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác

24

5. tiền góp vốn vào đơn vị khác

25

6. tiền thu hồi từ việc góp vốn vào đơn vị khác

26

7. lãi cho các khoản vay, cổ tức và phân phối lợi nhuận

27

Dòng tiền ròng từ hoạt động đầu tư

30

iii. dòng tiền từ hoạt động tài chính

1. Sản phẩm của việc phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu

31

2. thanh toán phần vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phần của công ty đã phát hành

32

3. Các khoản vay ngắn hạn và dài hạn nhận được

33

4. thanh toán tiền gốc của khoản vay

34

5. Trả nợ thuê tài chính

35

Xem Thêm : Cách viết mail xin việc ấn tượng để chinh phục mọi nhà tuyển dụng

6. cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu

36

Dòng tiền ròng từ hoạt động tài chính

40

Dòng tiền ròng trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)

50

tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ

60

ảnh hưởng của những thay đổi trong tỷ giá hối đoái tiền tệ

61

tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)

70

vii.34

lập trình viên

(chữ ký, họ tên)

kế toán trưởng

(chữ ký, họ tên)

giám đốc

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

– số chứng chỉ hành nghề; – Cơ sở cung cấp dịch vụ kế toán cho người lập trình là đơn vị sự nghiệp kế toán phải ghi rõ số Chứng chỉ hành nghề, tên, địa chỉ của cơ sở cung cấp dịch vụ kế toán. lập trình viên là cá nhân ghi rõ số chứng chỉ hành nghề.

xem thêm: cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200

Tải xuống mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại đây: 1. tải xuống mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ:

bc dòng tiền theo thông tư 133

Dòng tiền bc theo thông tư 200

2. tải xuống mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên excel:

Mẫu sổ kế toán excel

công ty kế toán thien ung chuyên đào tạo kế toán thực hành

trực tiếp: 0984.322.539 – 0963.133.042

email: hainam188801@gmail.com

trang web: ketoanthienung.org

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 133 và 200

Nguồn: https://cinebox.vn
Danh mục: Kinh Doanh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here