Giải Language – trang 42 Review 1 (Units 1 – 2 – 3) SGK tiếng Anh 12 mới

0
62

bài học 1

1. Sử dụng dạng chính xác của các từ trong hộp để hoàn thành các câu.

Bạn đang xem: Review 1 lớp 12 sách mới

(sử dụng các dạng chính xác của các từ trong hộp để hoàn thành các câu).

đô thị hóa công nghiệp hóa vứt bỏ phân biệt tôn trọng gìn giữ

1. ____________ của tài nguyên thiên nhiên là yếu tố cơ bản trong phát triển kinh tế và công nghệ hiện nay.

2. Thưa quý vị và các bạn, tôi có thể giới thiệu về ____________guest của chúng tôi không?

3. hiệu trưởng của trường chúng tôi là một người đàn ông rất ____________.

4. ____________ có thể dẫn đến tình trạng thiếu nhà ở nhanh chóng, tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm không khí ở các khu vực đô thị.

5. ____________ hóa chất độc hại thích hợp có thể ngăn ngừa ô nhiễm không khí và nước.

6. Chính phủ đã đề xuất các biện pháp mới để thúc đẩy ____________ trong nước.

phương pháp giải pháp:

– đô thị hóa (v): đô thị hóa

– industrialize (v): công nghiệp hóa

– dispose (v): tiết lộ

– difference (v): phân biệt, tạo sự khác biệt

–pect (n, v): tôn trọng

– keep (v): bảo tồn

giải thích chi tiết:

Tham khảo: [Tóm Tắt Sách] &quotLuật Tâm Thức&quot: Cuốn Sách Thay Đổi Góc Nhìn Về Cuộc Sống – YBOX

1. bảo tồn

2. phân biệt

3. đáng kính trọng / được tôn trọng

XEM THÊM:  5 Cuốn Sách Dạy Con Hay Nhất Được Các Bố Mẹ Truyền Tai Nhau

4. đô thị hóa

5. xóa

6. công nghiệp hóa

1. Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên là điều cơ bản trong sự phát triển kinh tế và công nghệ hiện nay.

(Việc bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên là rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế và công nghệ hiện nay.)

Tham khảo: Review sách Khi hơi thở hóa thinh không – Chết thì có gì đáng sợ

giải thích:

– sau mạo từ “the” bạn cần một danh từ

– secure (n): sự bảo tồn

2. Thưa quý vị, tôi có thể giới thiệu vị khách quý của chúng tôi không?

(thưa quý vị và các bạn, tôi có thể giới thiệu vị khách đặc biệt của chúng tôi không?)

Tham khảo: Review sách Khi hơi thở hóa thinh không – Chết thì có gì đáng sợ

giải thích:

– trước danh từ “khách”, bạn cần một tính từ

– phân biệt (adj): đặc biệt

3. Hiệu trưởng của trường chúng tôi là một người rất đáng kính / được kính trọng .

(Hiệu trưởng của trường chúng tôi là một người đàn ông đáng kính / đáng kính).

Tham khảo: Review sách Khi hơi thở hóa thinh không – Chết thì có gì đáng sợ

giải thích:

– trước danh từ “người đàn ông”, bạn cần một tính từ

– đáng kính trọng / được tôn trọng (adj): đáng kính trọng

4. Đô thị hóa nhanh chóng có thể dẫn đến tình trạng thiếu nhà ở có thể sống được, tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm không khí ở các khu vực thành thị.

XEM THÊM:  [Review Sách] Đàn Ông Sao Hỏa - Đàn Bà Sao Kim: Thấu Hiểu Tâm Lí Người Khác Giới Bằng Trái Tim. - YBOX

(Đô thị hóa nhanh chóng có thể dẫn đến tình trạng thiếu nhà ở, tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm không khí ở các khu vực thành thị.)

Tham khảo: Review sách Khi hơi thở hóa thinh không – Chết thì có gì đáng sợ

giải thích:

– sau tính từ “nhanh chóng” và trước động từ “có thể dẫn đầu”, cần có một danh từ để làm chủ ngữ.

– urban (n): đô thị hóa

5. Xử lý đúng cách các hóa chất độc hại có thể ngăn ngừa ô nhiễm không khí và nước.

(xử lý thích hợp các hóa chất độc hại có thể ngăn ngừa ô nhiễm không khí và nước).

Tham khảo: Review sách Khi hơi thở hóa thinh không – Chết thì có gì đáng sợ

giải thích:

– sau tính từ “own” và trước giới từ “of”, bạn cần một danh từ.

– layout (n): cách bố trí của

6. Chính phủ đã đề xuất các biện pháp mới để thúc đẩy công nghiệp hóa của đất nước.

(Chính phủ đã đề xuất các biện pháp mới để thúc đẩy công nghiệp hóa ở đất nước.)

Tham khảo: Review sách Khi hơi thở hóa thinh không – Chết thì có gì đáng sợ

giải thích:

– sau động từ “boost”, bạn cần một danh từ đóng vai trò bổ ngữ.

– Industry (n): công nghiệp hóa

Tham khảo: Review & Tóm Tắt Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu? – Vãn Tình

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here