Review 4 – Language trang 70 SGK Tiếng Anh 11 mới

0
227

Review 4 lớp 11 sách mới

bài học 1

từ vựng

1. Sử dụng dạng chính xác của các từ trong hộp để hoàn thành các câu.

(sử dụng dạng đúng của từ trong hộp để hoàn thành câu).

đổi mới lượng khách quá đông để duy trì cơ sở hạ tầng của cư dân

1. cơn bão mạnh đã làm gián đoạn đất nước nghèo nàn.

2. chúng ta cần phát triển _________ xanh để có thể giảm tác động của chúng đến môi trường.

3. sản xuất năng lượng _________ không tạo ra khí thải độc hại hoặc chất ô nhiễm.

4. khách du lịch nên tránh những địa điểm _________ ở các thành phố lớn.

5. _________ đầu tiên của hòn đảo được dành riêng cho nông nghiệp và đánh bắt cá.

phương pháp giải pháp:

– refresh (v): cập nhật ljai

– overcrowding (v): dân số quá đông

– hold (v): giữ

– dwell (v): giải quyết

– Infrastructure (n): cơ sở hạ tầng

giải thích chi tiết:

1. cơ sở hạ tầng

2. bền vững

3. có thể tái tạo

4. đông đúc

5. cư dân

1. Infrastructure (n): cơ sở hạ tầng

Cơn bão mạnh đã phá vỡ cơ sở hạ tầng nghèo nàn của đất nước.

(cơn bão mạnh xé nát cơ sở hạ tầng yếu kém của đất nước.)

giải thích: sau sở hữu của how “country” cần một danh từ / cụm danh từ; sau tính từ “nghèo”, bạn cần một danh từ.

2. bền vững (adj): bền vững

Chúng ta cần phát triển các cộng đồng xanh bền vững có thể giảm tác động của chúng đến môi trường.

(chúng tôi cần phát triển các cộng đồng xanh có thể giảm tác động của họ đến môi trường).

giải thích: trước danh từ “cộng đồng”, bạn cần một tính từ.

3. Rene (adj): có thể tái chế

sản xuất năng lượng tái tạo không tạo ra khí thải độc hại hoặc chất ô nhiễm.

(Tạo ra năng lượng tái tạo không có độc tố hoặc chất gây ô nhiễm.)

giải thích: trước danh từ “energy” để nó trở thành một tính từ.

4. overcrowded (adj): đông đúc

Khách du lịch nên tránh những địa điểm quá đông đúc ở các thành phố lớn.

(khách du lịch nên tránh những nơi quá đông đúc ở các thành phố lớn).

giải thích: trước danh từ “địa điểm”, bạn cần một tính từ.

5. osystem (n): cư dân

Những cư dân đầu tiên trên đảo chuyên làm nông nghiệp và đánh cá.

(Những cư dân đầu tiên của hòn đảo này chuyên làm nông nghiệp và đánh bắt cá.)

giải thích: sau mạo từ “the” và tính từ “sớm”, chúng cần một danh từ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here