5 Mẫu Bảng Đối Chiếu Công Nợ Với Khách Hàng Mới Nhất

0
253
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ

Video Mẫu biên bản đối chiếu công nợ

Trong sinh hoạt cá nhân và kinh doanh hàng ngày, chúng ta thường sẽ có những khoản nợ không thể trả ngay mà phải đến tháng sau, tuần sau mới trả. Các khoản nợ này có tên riêng và luôn kèm theo số dư nợ phải trả .

vậy bảng đối chiếu công nợ là gì? Và thông tin bao quanh nó như thế nào? Hãy đọc bài viết dưới đây để biết thêm thông tin cụ thể về vấn đề này.

tóm tắt các hành vi xử lý nợ bạn cần biết

1. đối chiếu công nợ là gì?

Trong quá trình mua bán sản phẩm và trao đổi hàng hóa, trong kỳ sẽ có các khoản thanh toán cho cá nhân và công ty không trả được ngay mà phải trả sang kỳ sau, gọi là nợ công ty.

>

Hoạt động đối chiếu công nợ thực chất là đối chiếu số liệu trên sổ sách với số trong hợp đồng, đảm bảo tính xác thực và chính xác của các khoản nợ.

Có hai loại nợ phải thu: phải thu và phải trả.

 • Các khoản phải thu là các khoản tiền đến từ việc bán hàng hoá và dịch vụ cho khách hàng nhưng chưa được thanh toán ngay.
 • Chịu trách nhiệm là số tiền mà một công ty hoặc một người phải trả cho việc mua và bán dịch vụ và hàng hóa nhưng chưa thanh toán trước đó.
 • 2. Biên bản đối chiếu công nợ là gì?

  Mẫu biên bản đối chiếu công nợ là tài liệu ghi lại quá trình công ty đối chiếu số liệu công nợ trên sổ sách với hợp đồng.

  đặc biệt là kèm theo bằng chứng đã được xác minh từ hai bên liên quan như bằng chứng về tính chính xác của các con số trong sách.

  Biên bản đối chiếu công nợ rất quan trọng, là cơ sở để kiểm tra, xác minh việc thanh toán công nợ giữa các bên liên quan.

  3. mục đích của việc lập bảng đối chiếu công nợ

  Bảng đối chiếu công nợ được tạo để kiểm tra tình trạng thanh toán các khoản nợ giữa người bán và người mua, một chứng từ quan trọng khi quyết toán thuế.

  Bảng cân đối này cũng giúp bạn theo dõi trạng thái thanh toán của công ty mình hoặc theo dõi quá trình thanh toán của khách hàng.

  yêu cầu bảng cân đối bạn cần biết

  Giấy chứng nhận hòa giải công nợ không chỉ có giá trị trong quá trình thanh toán mà còn cần phải thực hiện việc giải quyết hợp đồng sau khi quá trình đó kết thúc.

  Không cần đi quá sâu, chúng ta có thể hiểu sự cân bằng quan trọng như thế nào. Nếu không có nó, công ty hoặc con nợ khó theo dõi được quá trình thanh toán nợ, đồng thời dễ xảy ra tranh chấp giữa hai bên.

  do đó, đối chiếu công nợ có các yêu cầu cần thiết để tránh những sai lầm đáng tiếc:

  • ghi rõ tên công ty, doanh nghiệp hoặc cá nhân của cả hai bên
  • có số đăng ký điều chỉnh của công ty
  • điền địa điểm và thời gian đối chiếu công nợ
  • có đầy đủ các giấy tờ liên quan đến chứng từ, cơ sở ghi nợ
  • điền đầy đủ thông tin cho cả người mua và người bán
  • ghi lại dữ liệu nợ một cách chính xác và chi tiết
  • kết luận cuối cùng về khoản nợ (nếu số tiền này không được thanh toán đúng hạn, ngày, tháng và ngày đến hạn phải thanh toán đầy đủ)
  • có đầy đủ chữ ký và dấu của hai bên.
  • Một lưu ý nhỏ cho những ai lập bảng đối chiếu công nợ là các thông tin phải được điền chính xác và đúng quy định của pháp luật. tránh sai lầm sẽ gây ra những hậu quả khó lường.

   hãy nhớ rằng bảng đối chiếu công nợ dù chi tiết và đầy đủ đến đâu nhưng nếu không có chữ ký và con dấu của cả người mua và người bán thì nó sẽ mất hoàn toàn giá trị.

   nguyên tắc và các bước đối chiếu công nợ

   bảng đối chiếu công nợ rất quan trọng, do đó, nó không đủ để tuân thủ các yêu cầu đã thiết lập.

   Để đảm bảo tính chính xác và hạn chế sai sót, khi lập bảng đối chiếu cần tuân thủ các nguyên tắc và bước sau:

   1. các nguyên tắc cần lưu ý khi so sánh các khoản nợ

   Các nguyên tắc chủ yếu dựa trên các quy định của pháp luật và đảm bảo tính chính xác, tầm quan trọng của bảng đối chiếu công nợ .

   • tuân thủ các điều kiện xử lý nợ theo quy định của pháp luật
   • nội dung tuân thủ pháp luật và không trái với các giá trị đạo đức xã hội
   • các nguyên tắc dựa trên sự tự nguyện, công bằng và tôn trọng lẫn nhau
   • phải có các tài liệu cho thấy việc chuẩn bị thanh toán nợ hoặc các hình thức khác được pháp luật chấp nhận
   • 2. các bước của quy trình đối chiếu công nợ

    Người theo dõi công nợ, được gọi là kế toán công nợ phải thực hiện đầy đủ các bước sau để đảm bảo bảng đối chiếu công nợ có giá trị pháp lý:

    • in tất cả các tài liệu gửi cho khách hàng: Biên bản đối chiếu công nợ, Giấy báo nợ / Tài khoản được chia thành từng khoản phải thu / Số phải trả
    • nếu thông tin có sự khác biệt hoặc sai sót, thông tin đó phải được sửa chữa
    • lưu giữ bản đối chiếu công nợ có đầy đủ chữ ký và đóng dấu của các bên liên quan
    • 5 ví dụ về việc đối chiếu công nợ với khách hàng

     1. biên bản đối chiếu công nợ mẫu

     Biên bản thanh toán nợ mẫu phải có một danh sách đầy đủ và rõ ràng về giá cả và số tiền phải thanh toán.

     – dựa trên việc nhận hàng.

     – dựa trên thỏa thuận giữa hai bên.

     hôm nay, ngày…. Có thể…. tại văn phòng công ty …………, chúng tôi gồm có:

     1. bên (người mua): ……………………………………………….

     – địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………… ………

     – điện thoại: …………………………………………………… .. fax: …………………… ..

     – đại diện: ……………………… .. chức vụ: ………………

     2. bên b (bên bán): ………………………………………………….

     – địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………… ………… ..

     – điện thoại: …………………………………………………… .. fax: …………………….

     – đại diện: ……………………… .. chức vụ: …………… ..

     So sánh khối lượng và giá trị cụ thể với nhau như sau:

     1. nợ đầu kỳ:… vnd

     2. số nổi lên trong khoảng thời gian:

     3. số tiền trả cho mỗi bên là: 0 đồng

     4. kết luận: kể từ ngày ……………………. bên a phải thanh toán cho bên b số tiền là: ………… ..

     – Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. mỗi bên giữ lại 01 bản để làm căn cứ thanh toán sau này giữa hai bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đối chiếu công nợ này, nếu bên b không nhận được phản hồi từ quý công ty thì khoản nợ trước đó được coi là đã chấp nhận.

     2. mẫu biên bản xác nhận công nợ

     Hồ sơ này xác minh tính chính xác của các khoản nợ và chứa thông tin cụ thể về điều khoản thanh toán các khoản này.

     – dựa trên việc giao và nhận hàng hóa;

     – dựa trên thỏa thuận giữa hai bên;

     -căn cứ ……………… .. ……

     hôm nay, ngày … tháng … năm 2 … tại trụ sở của ……………… , chúng tôi gồm có:

     người mua (bên a): ccompany ………… ..

     địa chỉ: …………………….

     mst: ……………………

     đại diện: mr. …………………… phí: ……………… ..

     điện thoại: ……………………. fax: …………………… ..

     người bán (phần b): ccompany ………………

     địa chỉ: ………………………….

     mst: ……………………

     đại diện: bà. …………. vị trí: ………………

     điện thoại: ………… fax: …………………… ..

     cùng xác nhận: đối chiếu các khoản nợ từ 01/01/20xx đến 05/03/20xx, như sau:

     i – đối chiếu – xác nhận nợ:

     ii – g i ạch kê chi tiết về các khoản nợ phải trả:

     iii. kết luận: tính đến ngày ………… ..công ty ……………… vẫn phải thanh toán cho công ty ……………… .số tiền là: ……… ……. (Bằng chữ: ……………….).

     Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. mỗi bên giữ lại 01 bản để làm căn cứ thanh toán sau này giữa hai bên. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đối chiếu công nợ này, nếu công ty ………… .không nhận được phản hồi từ Quý khách thì khoản nợ nêu trên được coi là đã được chấp nhận.

     3. Ví dụ về hồ sơ chuyển nợ

     Chứng chỉ giao hàng được in thành nhiều bản để chia cho người bán và người mua nhằm xác minh số tiền đã trả cho khoản nợ.

     hôm nay,… ..giờ… ..ngày… tháng… năm…., tại ……………………., chúng tôi bao gồm:

     a. đại biểu các bộ phận liên quan nhận và giao

     1. ông / bà: …………. vị trí: ……………… ..

     2. ông / bà: …………. vị trí: ……………… ..

     3. ông / bà: …………. vị trí: ……………… ..

     b. người giao hàng

     sr / mrs: ………… .position: ……………… ..

     đã được thêm vào phần giao nợ với nội dung sau:

     Biên bản giao hàng kết thúc vào…. thời gian… .. cùng ngày. các bên liên quan chấp nhận nội dung của lần chuyển giao trước đó.

     Biên bản giao nhận này được lập thành… bản, có giá trị pháp lý như nhau, người giao giữ 01 bản, người nhận giữ 01 bản, công ty ………… giữ 01 bản.

     4. mẫu biên bản khấu trừ nợ

     mẫu các hành vi chống lại nợ có hai loại:

     • Biên bản khấu trừ công nợ mẫu (1 phần)
     • giấy chứng nhận miễn trách nhiệm

      – Căn cứ vào hợp đồng mua bán số:…. / 20…. / hdmb ký ngày… tháng… 20… .;

      – dựa trên yêu cầu thực tế của cả hai bên;

      hôm nay, ngày … tháng … năm 20 …, tại văn phòng ………………, đại diện của cả hai bộ phận của công ty chúng tôi bao gồm:

      người mua (bên a): ccompany ………… ..

      địa chỉ: …………………….

      mst: ……………………

      đại diện: mr. …………………… phí: ……………… ..

      điện thoại: ……………………. fax: …………………… ..

      người bán (phần b): ccompany ………………

      địa chỉ: ………………………….

      mst: ……………………

      đại diện: bà. …………. vị trí: ………………

      điện thoại: ………… fax: …………………… ..

      cùng xác nhận – đối chiếu các khoản nợ từ… /… / 20… đến… /… / 20…, như sau:

      chi tiết:

      i – các khoản nợ chính:

      ii – giảm nợ phải trả:

      theo hợp đồng mua bán số:… / 20…. / hdmb ký ngày… tháng…. năm 20… thì: “nếu công ty ………… .. đóng tủ trước ngày… /… / 20… thì được chiết khấu thanh toán 5% trên tổng số tiền phải thanh toán. tương đương ………… .. (năm triệu đồng)

      iii. khấu trừ nợ:

      cả hai bên đồng ý thanh toán khoản nợ như sau:

      số tiền chiết khấu thanh toán ………… .sẽ được bù trừ với số tiền chưa thanh toán khi người mua thanh toán cho người bán.

      iv. số tiền phải trả: ………………

      (bằng chữ: …………………… /.).

      v. kết luận : người mua – công ty ……………… .. vẫn phải thanh toán cho công ty …………. ……………

      Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. mỗi bên giữ lại 01 bản để làm căn cứ thanh toán sau này giữa hai bên. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đối chiếu công nợ này, nếu công ty …… không nhận được phản hồi từ quý công ty thì khoản nợ trước đó được coi là đã chấp nhận.

      • Biên bản khấu trừ nợ mẫu (2 phần)
      • báo cáo biên bản xác minh

       – dựa trên hợp đồng đã ký giữa hai bên.

       – dựa trên nhật ký giao hàng.

       – dựa trên chứng từ thanh toán của các bên.

       Hôm nay, ngày 31 tháng 01 năm 20xx, tại văn phòng công ty ………… .., đại diện hai bên Công ty chúng tôi gồm có:

       người mua (bên a): ccompany ………… ..

       địa chỉ: …………………….

       mst: ……………………

       đại diện: mr. …………………… phí: ……………… ..

       điện thoại: ……………………. fax: …………………… ..

       người bán (phần b): ccompany ………………

       địa chỉ: ………………………….

       mst: ……………………

       đại diện: bà. …………. vị trí: ………………

       điện thoại: ………… fax: …………………… ..

       Xác nhận chung: So sánh các khoản nợ từ 02/01 / 20xx với 01/31 / 20xx, như sau:

       i – đối chiếu – xác nhận nợ:

       1. bên a bán hàng cho bên b:

       2. bên b bán hàng cho bên a:

       ii. giải quyết công nợ của hai bên:

       Sau khi bàn bạc, hai bên đã đi đến thống nhất và đồng ý bồi thường khoản nợ như sau:

       iii. Kết luận: Đến ngày 31/01/20xx bên B vẫn phải thanh toán cho bên A số tiền: …………. (hai mươi triệu đồng)

       Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. mỗi bên giữ lại 01 bản để làm căn cứ thanh toán sau này giữa hai bên.

       những sai lầm thường gặp khi đối chiếu công nợ

       Việc lập bảng đối chiếu công nợ tương đối khó do lượng dữ liệu lớn và phải được so sánh cẩn thận và chính xác. do đó trong quá trình làm việc khó tránh khỏi những sai sót.

       Sau đây là những sự cố thường gặp, các bạn chú ý kiểm tra để tránh sai sót.

       • không có biên bản đối chiếu công nợ cuối năm theo quy định
       • Tỷ lệ phản hồi của khách hàng sau khi nhận được thư xác nhận thấp, dẫn đến nhiều sai sót trong quá trình xác định nợ
       • có sự khác biệt giữa số liệu thực tế và số liệu hợp đồng vì những lý do không xác định hoặc không được ghi chép rõ ràng
       • tranh chấp đã xảy ra giữa các điều khoản không rõ ràng trong biên bản
       • kết luận

        Trên đây là thông tin quan trọng nhất để thực hiện việc đối chiếu công nợ .

        Mong rằng những thông tin hữu ích này sẽ giúp bạn và công ty tránh được những sai sót không đáng có trong quá trình lập biên bản.

        Chúc bạn may mắn với công việc hiện tại!

        tác giả

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here