LỊCH CHIẾU PHIM TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY
TẠI 212 CINEBOX
HIỆN TẠI CHƯA CÓ LỊCH CHIẾU NÀO
AVENGERS: ENDGAME 3D (C13)
CHỊ 13 (C18)
AVENGERS: ENDGAME 2D (C13)
SHAZAM! (C13)
TERRA WILLY: CUỘC PHIÊU LƯU ĐẾN HÀNH TINH LẠ (P) (LỒNG TIẾNG)
HELLBOY: ĐỨA CON CỦA QUỶ (C18)
THE HOLE IN THE GROUND: HỐ TỬ THẦN (C16)
LẬT MẶT: NHÀ CÓ KHÁCH (C16)


Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10