Ngày khởi chiếu:
Thể loại:
Đạo diễn:
Diễn viên:
Thời lượng:
Định dạng:
Ngôn ngữ phim:
Đánh giá:

49 NGÀY 2 (C13) XEM LỊCH CHIẾU

ĐẠI NÁO THIÊN TRÚC(C13) XEM LỊCH CHIẾU

SIÊU CHIẾN BINH (C16) XEM LỊCH CHIẾU

LINH DUYÊN (C16) XEM LỊCH CHIẾU

ÔNG TRÙM (C16) XEM LỊCH CHIẾU

OAN HỒN BÁO THÙ (C16) XEM LỊCH CHIẾU

TÁCH BIỆT (C16) XEM LỊCH CHIẾU


Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10