- Từ ngày 08.03.2017, Cinebox triển khai Thẻ Thành Viên cho tất cả các khách hàng xem phim tại Cinebox với nhiều ưu đãi và quyền lợi hấp dẫn

- Làm đầy bắp nước miễn phí Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10