LỊCH CHIẾU PHIM TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY
TẠI 212 CINEBOX
HIỆN TẠI CHƯA CÓ LỊCH CHIẾU NÀO
AERONAUTS: KẺ DU HÀNH TRÊN MÂY (C13)
HỢP ĐỒNG BÁN MÌNH (C16)
OPPA, PHIỀN QUÁ NHA! (C16)
JUMANJI - TRÒ CHƠI KỲ ẢO: THĂNG CẤP (C13)
BLACK CHRISTMAS: GIÁNG SINH ĐEN (C18)
LAST CHRISTMAS: GIÁNG SINH NĂM ẤY (C13)
CHỊ CHỊ EM EM (C18)


Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10